Dinamica Autovehiculelor

                                   Cuprins
   1. Studiul soluţiilor similare şi al tendinţelor de dezvoltare…….………pag.1
    2.Organizarea generală şi alegerea parametrilor principali……...…….pag.11
       2.1. Modul de dispunere a echipamentului de tracţiune………..……...pag.12
                       2.2. Dimensiunile principale……………………………….…………..pag.13
                         2.3. Amenajarea interioară……………………………………..………pag.15
                2.4. Masa autovehiculului, repartizarea acesteia pe punţi
             şi determinarea coordonatelor centrului de masă……………….………pag.17
   2.5. Alegerea pneurilor şi determinarea razelor roţilor……...….……...pag.19
              3.Determinarea rezistenţelor la înaintare……………..……….……….pag.20
                  3.1.Determinarea rezistenţei la rulare………………………………….pag.20
                     3.2.Determinarea rezistenţei pantei……………………………………pag.21
            3.3. Determinarea rezistenţei totale a drumului………………………..pag.22
                  3.4. Determinarea rezistenţei aerului. …………………………………pag.22
             3.5. Determinarea rezistenţei la demarare. …………………...……….pag.24
                       4. Reactiunile normale ale ale solului asupra rotilor
                                                      autovehiculului…pag.26
     4.1 Determinarea reactiunilor statice pe teren normal (α=0)…………. pag.26
                4.2 Determinarea reactiunilor normale dinamice in timpul
                              demarajului si al
         franarii autovehiculului [pic]………………………………………..………… pag.26
          4.3 Determinare fortei de aderenta maxima [pic]……..……………..… pag.27
        4.4 Determinarea coeficientilor de schimbare dinamica a incarcarii
        puntilor([pic]) in timpul demarajului si franarii autovehicului………
        pag.27
                         5.Calculul de tracţiune ………………………………………..……….pag.28
                      5.1.Adoptarea randamentului ………………………….………...…….pag.28
                  5.2. Alegerea tipului motorului ………………………….……...……..pag.28
     5.3. Determinarea analitică a caracteristicii exterioare ………………..pag.28
            5.3.1. Determinarea puterii la viteză maximă şi la pantă maximă.
                                                                 ..…..pag.29
                5.4. Determinarea mărimii rapoartelor de transmitere ale
                                   transmisiei …………………………………………………....pag.31
                  5.4.1. Raportul de transmitere maxim ………………………..……….pag.31
                 5.4.2. Raportul de transmitere  minim …………………………..…….pag.32
    5.4.3. Raportul de transmitere al transmisiei principale…….…….….. pag.32
          5.4.4. Raportul de transmisie al primei trepte din cutia de viteze
                                                               …......pag.32
        5.4.5.Determinarea numărului de trepte pentru cutia de viteze
                şi calculul rapoartelor de transmitere pentru celelalte
                   trepte din cutia de viteze. Trasarea diagramei ferăstrău.
                                                                  …….…pag.32
                                                              Bibliografie :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu