Proiectarea alimentarii cu energie electrica a unui centru de afaceri

Introducere
     1. Caracterizarea generală a amplasamentului; amplasarea geografică la
        scară macro.
1.2. Definirea consumatorului.
1.2.1. Prezentarea generală a consumatorului.
2. Calculul puterii instalate în centrul de afaceri.
2.1. Calculul instalaţiilor interioare de iluminat.
2.2. Calculul iluminatului de siguranţă
2.3. Calculul generatoarelor de rezervă.
2.3.2. Calculul bateriei de acumulatoare pentru iluminatul de siguranţă.
2.4. Calculul puterii pompei termice.
2.5. Calculul instalaţiei de ventilare (pentru bucătărie).
2.6. Calculul electropompelor
2.7. Calculul instalaţiilor electrice pentru ascensor.
3. Alegerea variantelor de
alimentare cu energie electrică
3.1 Calculul variantei I
3.1.1 Alegerea transformatorului din postul de transformare
3.1.2 Alegerea secţiunii conductoarelor L.E.A. 20kV.
3.1.3 Calculul pierderilor de putere şi energie electrică.
3.1.4 Calculul căderilor de tensiune.
3.2. Calculul variantei a II-a.
Dimensionarea căilor de curent
3.2.2 Alegerea transformatorului.
.3.3 Alegerea variantei de alimentare pe baza cheltuielilor totale minime
actualizate.
3.3.1 Elementele teoretice de calcul pentru C.T.A.
3.3.2 Calculul economic al celor două variante de alimentare.
4. CALCULUL CURENŢILOR DE
 SCURTCIRCUIT.
4.1 calculul curenţilor în cazul unui scurtcircuit pe bara de joasă
tensiune.
 4.2. Calculul curenţilor de scurtcircuit în cazul unui scurtcircuit pe
bara de medie tensiune.
5. ALEGEREA APARATAJULUI PRIMAR ŞI VERIFICAREA ACESTUIA DIN PUNCT DE VEDERE
TERMIC ŞI ELECTRODINAMIC.
5.1. Alegerea aparatajului primar.
5.2. Verificarea aparatajului primar.
6. CONCLUZII.
7. BIBLIOGRAFIE.
ANEXA 1.
ANEXA 2.
ANEXA 3.
ANEXA 4.
67 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu