Studiu TehnicoEconomic Privind Inlocuirea Tehnologiei de Turnare In Amestec de Formare Pe Baza de Silicat de Sodiu Intarit cu CO2

CUPRINS
Introducere
Capitolul 1.
Analiza tehnologiei de turnare în amestec de formare pe baza de  silicat  de
sodiu întărit cu CO2
      1.1. Analiza procesului tehnologic din sectorul turnătorie... 5
      1.2. Prepararea amestecului de formare - miezuire...8
           1.2.1. Amestecuri de formare pe bază de silicat de sodiu întărit
                 cu CO2; materiale, caracteristici, reţete, proprietăţi...8
           1.2.2. Execuţia formelor...10
           1.2.3. Amestecuri de miez pe bază de silicat de sodiu întărit cu
                 CO2; materiale, caracteristici, reţete, proprietăţi...11
           1.2.4. Modul de execuţie a miezurilor...11
           1.2.5. Vopsirea formelor şi a miezurilor...11
      1.3. Turnarea aliajului în forme...12
      1.4. Dezbaterea formelor cu silicat de sodiu întărite cu CO2...12
      1.5. Defecte specifice de turnare...13
      1.6. Avantajele şi dezavantajele formelor cu silicat de sodiu....14
Capitolul 2.
Analiza tehnologiei în amestec de formare pe bază de răşină furanică
    2.1. Proiectarea tehnologiei de turnare ...15
         2.1.1.  Proiectarea  elementelor  tehnologice  ale  garniturii   de
    model...15
         2.1.2. Confecţionarea garniturii de model....18
         2.1.3. Confecţionarea formelor şi a miezurilor...19
                2.1.3.1.     Materiale,      reţete      de      amestecuri,
          caracteristici....19
    2.2. Elaborarea aliajului OTA 20...20
          2.2.1. Alegerea utilajului de elaborare....20
          2.2.2. Caracteristicile aliajului turnat...20
          2.2.3. Fazele elaborării aliajului...21
      2.3. Formare - miezuire...23
           2.3.1. Vopsirea formelor şi miezurilor...24
           2.3.2. Asamblarea formelor...25
      2.4. Turnarea, dezbaterea şi curăţirea piesei turnate...25
      2.5. Tratamentul termic...26
      2.6. Avantajele şi dezavantajele formelor cu răşini furanice...26
Capitolul 3.
Analiza economică
      3.1. Calculul Normei de timp...27
      3.2. Calculul preţului de cost...33
Capitolul 4.
Analiza ecologică a procedeelor de turnare... 41
Capitolul 5.
Concluzii... 44
Bibliografie...45
OPIS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu