Presa cu Piulita Fixa

                                   CUPRINS
|    TEMA DE PROIECT                                               |    |
|                                                                  |Pag |
|    CUPRINS                                                       |1   |
|                                                                  |    |
|1. MEMORIUL TEHNIC                                                |2   |
| 1.1 Denumirea şi scopul de utilizare                             |2   |
| 1.2 Caracteristici tehnice şi funcţionale                        |2   |
| 1.3 Alegerea variantei constructive                              |3   |
| 1.4 Descrierea funcţionării                                      |4   |
| 1.5 Alegerea tipului de filet                                    |4   |
| 1.6 Diagrama de forţe şi momente                                 |6   |
| 1.7 Indicaţii de exploatare                                      |6   |
| 1.8 Măsuri de întreţinere                                        |6   |
| 1.9 Protecţia muncii                                             |7   |
|                                                                  |    |
|2. BREVIARUL DE CALCUL                                            |8   |
| 2.1 Calculul şi proiectarea şurubului principal                  |8   |
|  2.1.1 Alegerea profilului filetului                             |8   |
|  2.1.2 Alegerea materialului şurubului şi piuliţei               |8   |
|  2.1.3 Calculul diametrului mediu al filetului                   |8   |
|  2.1.4 Alegerea numărului de începuturi                          |10  |
|  2.1.5 Calculul numărului de spire în contact                    |10  |
|  2.1.6 Calculul lungimii filetului piuliţei                      |10  |
|  2.1.7 Calculul lungimii filetului şurubului                     |10  |
|  2.1.8 Proiectarea extremităţilor şurubului principal            |10  |
| 2.2 Verificarea şurubului                                        |11  |
|  2.2.1 Verificarea tijei la solicitări compuse                   |11  |
|  2.2.2 Verificarea secţiunii de calare a roţii de manevră la     |11  |
|răsucire                                                          |    |
|  2.2.3 Verificarea porţiunii de calare a roţii de manevră la     |12  |
|strivire                                                          |    |
|  2.2.4. Verificarea şurubului la flambaj                         |12  |
|  2.2.5 Verificarea spirelor şurubului                            |13  |
| 2.3 Verificarea spirelor piuliţei                                |13  |
|  2.3.1 Dimensionarea piuliţei                                    |14  |
|  2.3.2 Verificarea corpului piuliţei                             |15  |
| 2.4 Construcţia şi calculul corpului                             |16  |
| 2.5 Verificarea traversei fixe                                   |17  |
|                                                                  |    |
|    BIBLIOGRAFIE                                                  |18  |
    + anexe  .dwg

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu