MASURAREA CURENTULUI, TENSIUNII, PUTERII, ENERGIEI SI FRECVENTEI. INTERFATA RS 232 C, MODBUS RTU, SINEAX A 210

                                   CUPRINS
CAP. 1 MĂSURAREA CURENTULUI, TENSIUNII, PUTERII, ENERGIEI ȘI FRECVENȚEI
1.1Măsurarea curentului
   1. Ampremetre numerice
   2. Măsurarea numerică a curentului electric
   3. Măsurarea numerică a curentului electric prin aproximare succesivă
1. Măsurarea tensiunii
   1. Structura voltmetrelor numerice
2. Măsurarea puterii, energiei și a factorului de putere
   1. Măsurarea puterii și energiei în circuite de curent continuu
   2. Măsurarea puterii și energiei în circuite de curent continuu
      alternativ
   3. Măsurarea numerică a puterii, energiei și a factorului de putere
   4. Wattmetre numerice
   5. Wattmetru cu convertor analogic putere frecvență
   6. Wattmetru numeric cu multiplicare prin divizarea timpului
   7. Wattmetru numeric cu multiplicator numeric
1.4. Măsurarea frecvenței
1.4.1 Măsurarea numerică a frecvenței
3. Cosfimetre numerice
CAP. 2. INTERFAȚA RS – 232 C
2.1 Introducere
2.2 Specificațiile mecanice ale interfeței RS 232 C
2.3 Specificațiile electrice
2.4 Funcțiile semnalului
CAP 3. DESCRIEREA PROTOCOLULUI MODBUS RTU
3.1 Introducere
3.2 Layerul fizic al MODBUS
3.3 Reguli de acces la bus
3.4 Reguli de structurare a pachetelor de date
CAP 4 . MONITORUL DE PUTERE MULTIFUNCȚIONAL SINEAX A 210
4.1 Descrierea aparatului
4.2 Punerea în funcțiune
4.3 Parametrii măsurați
4.4 Modulul de extensie MODBUS pentru instrumentele de tip A200
4.5 Programul A 200 plus
4.6 Configurarea A200 plus
4.7 Achiziția datelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu