ANALIZA INFLUENTEI PASULUI DE DISCRETIZARE ASUPRA COMPORTARII SISTEMELOR LINIARE

                                   CUPRINS
Introducere
Capitolul 1. Introducere în problematica reglãrii numerice
                   1.1. Reglarea numericã a proceselor industriale
                        1.1.1.  Noile  posibilitãþi  oferite   de   reglarea
numericã
                          1.1.2. Dezavantajele reglãrii  numerice  în  forma
centralizatã
                   1.2. Folosirea microprocesoarelor în reglarea numericã
                           1.2.1.     Caracteristicile     sistemelor     cu
microprocesoare
                       1.2.2. Modificarea metodologiilor de proiectare
                   1.3. Structuri de sisteme  de  conducere  distribuitã  ºi
ierarhizatã
                        1.3.1. Structuri de sisteme de reglare ºi  conducere
numericã
                          1.3.2.   Structura   de   conducere    ierarhizatã
multinivel
Capitolul    2.    Discretizarea     sistemelor     în     timp     continuu
                   2.1. Introducere
                   2.2. Discretizarea modelelor matematice în timp  continuu
(cazul MM-ISI)
                        2.2.1. Discretizarea ca RIST
                        2.2.2. Discretizarea ca RISR
                   2.3. Discretizarea modelelor matematice în timp  continuu
(cazul MM-II)
                   2.4. Discretizarea sistemelor în timp  continuu  cu  timp
mort
                   2.5. Discretizarea legii de reglare
Capitolul 3. Sisteme adaptive. Tehnici de conducere adaptivã autoacordabilã
                 3.1. Sisteme adaptive
                        3.1.1. Oportunitatea conducerii adaptive
                     3.1.2. Tehnici de conducere adaptivã
                        3.1.3. Problematica sistemelor adaptive
                        3.1.4. Principii de proictare
                    3.2. Tehnici de conducere adaptivã autoacordabilã
                        3.2.1. Sisteme adaptive autoacordabile
                          3.2.1.1. Structuri de conducere
                          3.2.1.2. Modelul procesului
                          3.2.1.3. Algoritmi de conducere
                          3.2.1.4. Instrumente de analizã
Capitolul 4. Algoritm de corecþie a pasului de discretizare
                   4.1. Introducere
                   4.2. Modelul procesului. Schema bloc a procesului
                    4.3.  SRA  continual  a  turaþiei  motorului  de  curent
continuu
                   4.4. SRA cvasicontinual a turaþiei  motorului  de  curent
continuu
               4.5. Algoritmul de corecþie a pasului de discretizare în  SRA
cvasicontinual a turaþiei motorului de curent continuu
                  4.6. Rezultatele simulãrilor
Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu