PROIECTAREA UNUI DISPOZITIV DE FIXARE FOLOSIT IN CAZUL STRUNJIRII PIESELOR DE TIP biela ALCO

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL 1.
    PREZENTAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    A PIESELOR DE TIP „BIELĂ ALCO”.  …………………………………………………3
    1.1 GENERALITĂŢI. BIELE.  …………………………………………………………….3
    1.2 FUNCŢIONAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    A PIESELOR DE TIP – „BIELĂ ALCO”.  ………………………………………………5
    CAPITOLUL 2.
    PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE A
    PIESEI „BULON DE CENTRARE”. .……………………………………………………9
    2.1 ANALIZA TEHNOLOGICĂ A PIESEI.  .. …………………………………………..9
    2.2 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI. ………………………………………………11
    2.3 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC.  …………………………………12
    2.4 CALCULUL ADAOSURILOR DE PERLUCRARE, STABILIREA
    DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE. …………………………………………………..15
    2.5 CALCULUL REGIMURILOR RAŢIONALE
    DE AŞCHIERE.  …………………………………………………………………………..20
    2.6 NORMAREA TEHNICĂ A OPERAŢIILOR
    DE AŞCHIERE.  …………………………………………………………………………..31
    2.7 ALEGEREA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A S.D.V.-urilor. …………………………38
    CAPITOLUL 3.
    PROIECTAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    AL PIESELOR DE TIP „BIELĂ ALCO”.  ……………………………………………40
    3.1 CALCULUL GEOMETRIC AL MECANISMULUI DE
    ORIENTARE FIXARE, MELC – ROATĂ MELCATĂ. ………………………………40
    3.2 FORŢELE DIN ANGRENAJUL MELCAT CILINDRIC.    ………………………43
    3.3 PROIECTAREA ARBORILOR. .  …………………………………………………44
    3.4 PROIECTAREA LAGĂRELOR ARBORELUI MELCAT AL
    MECANISMULUI DE ORIENTARE ŞI FIXARE. .  ..…………………………………47
    3.5 ALEGEREA ELEMENTELOR DE ORIENTARE. . …………………………….. 51
    3.6 ALEGEREA SISTEMELOR (SUBANSAMBLURILOR)
    DE FIXARE.  ……………………………………………………………………………..52
    3.7 ELEMENTE ŞI SUBANSAMBLURI NENORMALIZATE
    DE DISPOZITIVE.  ………………………………………………………………………54
    3.8 ELEMENTE STANDARDIZATE ŞI NORMALIZATE
    DE DISPOZITIVE. .………………………………………………………………………56
    CAPITOLUL 4.
    DETERMINAREA PREŢULUI DE COST
    AL DISPOZITIVULUI DE FIXARE PENTRU STRUNJIREA
    PIESELOR DE TIP – „BIELĂ ALCO”. ………………………………………………..58
    CAPITOLUL 5.
    NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII
    MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. . …………………………60
    BIBLIOGRAFIE.  …………………………………………………………………………62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu