Procesul tehnologic de executie reper - CAPAC

Să se proiecteze procesul tehnologic  de execuţie al reperului ˝CAPAC˝
      Etapele de proiectare
      1. Studiul desenului de execuţie. Alegerea materialului şi
         semifabricatului.
      2. Întocmirea traseului tehnologic.
      3. Calculul adaosului de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.
      4. Calculul regimului de aşchiere.
      5. Normarea tehnică.
      6. Calculul parametrilor tehnico-economici şi alegerea variantei
         optime de prelucrare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu