PROIECT DE DIPLOMA CADASTRU

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1. CADASTRU
1.1.  GENERALITĂŢI
1.2.  SCOPUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CADASTRU
1.3.  FUNCŢIILE CADASTRULUI GENERAL
   4. CLASIFICAREA CADASTRULUI
   5. SISTEMUL DE PROIECTIE STEREO 70
CAPITOLUL 2. RIDICĂRI TOPOGRAFICE
2.1.  REŢELE GEODEZICE PENTRU LUCRARILE DE CADASTRU
2.2.  REŢELE DE SPRIJIN ŞI METODE PENTRU RIDICĂRI TOPOGRAFICE ÎN PLAN
2.3.  INTERSECŢIA ÎNAINTE
2.4.  DRUMUIREA
CAPITOLUL 3. LUCRĂRI PENTRU INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL
3.1.  GENERALITAŢI
3.2.  SUCCESIUNEA ETAPELOR DE LUCRU
3.3.  PROIECTUL TEHNIC AL LUCRĂRILOR DE INTRODUCERE A CADASTRULUI GENERAL
3.4.   DELIMITAREA  CADASTRALĂ  A  TERENURILOR  ADMINISTRATIVE  ŞI  MARCAREA
      HOTARELOR
CAPITOLUL 4. CONŢINUTUL PLANULUI CADASTRAL
4.1.  GENERALITAŢI
4.2.  PLANUL CADASTRAL DE ANSAMBLU
4.3.  PLANUL CADASTRAL DE BAZĂ
CAPITOLUL 5. CULEGEREA ÎN TEREN A DATELOR CADASTRALE
5.1.  PREVEDERI GENERALE
5.2.  IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR ŞI A SITUAŢIEI JURIDICE ALE IMOBILULUI
5.3.  IDENTIFICAREA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ
CAPITOLUL 6. CALCULUL SUPRAFEŢELOR
6.1.  GENERALITĂŢI
6.2.  METODE NUMERICE DE CALCUL A SUPRAFEŢEI
CAPITOLUL 7. APARATE ŞI INSTRUMENTE
7.1.  MĂSURAREA DISTANŢELOR PRIN UNDE
7.2.  INSTRUMENTE TOPOGRAFICE MODERNE
CAPITOLUL 8. STUDIU DE CAZ
A.    MEMORIU TEHNIC
Bibliografie
47 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu