Studiul general al transferului de caldura aplicabil motoarelor navale

CUPRINS
1. INTRODUCERE……………………………………………………...
        1.1. Consideraţii generale………………………………….
        1.2. Modurile fundamentale de transfer al căldurii.
                Legi de bază………………………………….
        1.3. Procese combinate de transfer de căldură……………..
    2. ELEMENTE DE BAZĂ ALE CONDUCŢIEI TERMICE…….
        2.1. Ecuaţiile diferenţiale ale conducţiei termice…………..
        2.2. Condiţiile de detrminare univocă a proceselor
                de conducţie…………………………………..
        2.3. Conductivitatea termică a corpurilor solide,
                lichide şi gazoase……………………………..
    3. CONDUCŢIA TERMICĂ UNIDIRECŢIONALĂ ÎN
                REGIM CONSTANT………………………...
        3.1. Corpurile omogene cu forme geometrice simple,
                fără surse interioare de căldură……………….
            3.1.1. Perete plan………………………………….…
            3.1.2. Peretele cilindric……………………………...
            3.1.3. Perete sferic…………………………………..
        3.2. Corpuri neomogene fără surse interioare de căldură…..
            3.2.1. Perete plan………………………………….…
            3.2.2. Perete cilindric………………………………..
            3.2.3. Calculul izolaţiilor termice…………………...
    4. CONDUCŢIA TERMICĂ BI ŞI TRIDIRECŢIONALĂ………
        4.1. Metoda analitică……………………………………….
        4.2. Metoda numerică de analiză…………………………...
    5. CONDUCŢIA TERMICĂ ÎN REGIM TRANZITORIU………
        5.1. Soluţii analitice………………………………………..
            5.1.1. Conducţia termică periodică………………….
        5.2. Metode numerice de rezolvare………………………...
    6. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE CONVECŢIEI TERMICE.…
        6.1. Tipuri şi regimuri de curgere………………………….
        6.2. Pierderi de presiune…………………………………....
        6.3. Stratul limită hidrodinamic………………………….…
    7. CONVECŢIA LIBERĂ………………………………………...
        7.1. Consideraţii generale…………………………………..
        7.2. Convecţia liberă în spaţii finite………………………..
        7.3. Convecţia combinată liberă şi forţată……………….…
    8. CONVECŢIA FORŢATĂ…………………………………….
        8.1. Consideraţii generale…………………………………..
        8.2. Soluţii analitice pentru convecţia forţată……………… 
            8.2.1. Convecţia laminară cu flux termic unitar
                    constant………………………………...
            8.2.2. Convecţia laminară cu temperatura constantă
a peretelui……………………………...
        8.3. Relaţii criteriale pentru calculul convecţiei forţate…....
        8.4. Pierderile de presiune la curgerea neizotermă
                    a fluidelor……………………………...
    9. RADIAŢIA TERMICĂ………………………………………..
        9.1. Natura fizică a fenomenului. Definiţii…………………
        9.2. Legile radiaţiei termice………………………………..
        9.3. Radiaţia termică a gazelor……………………………..
    10. PROCESE COMPLEXE DE SCHIMB DE CĂLDURĂ……..
        10.1. Coeficientul global de schimb de căldură……………
        10.2. Transferul de căldură prin pereţi despărţitori………    11. APLICAŢII NUMERICE…………………………………….        11.1. Conducţia termică în regim constant…………………
        11.2. Conducţia termică în regim tranzitoriu………………
        11.3. Convecţie monofazică…………………………….….
        11.4. Fierbere şi condensare………………………………..
        11.5. Radiaţia termică a corpurilor solide………………….
        11.6. Procese de schimb de căldură…………………….…..
        11.7. Schimbătoare de căldură………………………….….

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu