PROGRAM PENTRU DIMENSIONAREA LINIILOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE

Cuprins
Cap. 1 Calculul liniilor electrice de medie teniune
      Cap. 1.1 Calculul căderilor de tensiune
      Cap. 1.2 Linia trifazată radială care alimentează n consumatori
                      concentraţi
      Cap. 1.3 Linia trifazată radială cu sarcini dezechilibrate pe faze
Cap. 2  Dimensionarea reţelelor de distribuţie radiale
      Cap. 2.1 Consideraţii generale
      Cap. 2.2 Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza încǎlzirii în
                     regim de lungă durată
      Cap. 2.3  Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza căderii de
                      tensiune admisibile
      Cap. 2.3.1 Alegerea secţiunii conductoarelor în ipoteza secţiunii
                       constante
      Cap. 2.3.2  Alegerea secţiunii conductoarelor în ipoteza densităţii de
                       curent constant
      Cap. 2.4  Verificarea secţiunii conductoarelor la stabilitate termică
      Cap. 2.5  Dimensionarea secţiunii optime economic
Cap. 3   Exemplu de calcul
Cap. 4   Ghid de utilizare
Cap. 5   Organigramă
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu