Determinarea microtensiunilor si a dimensiunilor de cristalite prin prelucrarea spectrelor de difractie cu programele Shadow and Breadth

Capitolul I
1.1. Linia de difracţie. Mărimi caracteristice
      1.2. Fitarea analitică a liniei de difracţie
       1.3.  Metode  folosite  pentru  determinarea  dimensiunii   medii   a
cristalitelor şi a microtensiunilor
1.3.1. Metode de analiză bazate pe lărgimea integrală a liniei de difracţie
1.3.1.1. Metoda lui Scherrer
      1.3.1.2. Metoda Williamson-Hall (WH method)
      1.3.1.3. Metoda Williamson-Hall modificată (MWH method)
      1.3.2. Metoda Warren-Averbach
      1.3.3. Metoda Warren-Averbach modificată (WAM)
 Capitolul 2
 Programe de calcul SHADOW si BREATH
Capitolul 3
Rezultate preliminarii
Pagini 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu