Studiu de Fezabilitate Privind Introducerea in Fabricatie a Noului Model de Autoturism Dacia

CUPRINS
   Capitolul I – Studiile de fezabilitate – element important al  strategiei
de concepere şi realizare a obiectivelor  de  investiţii………………………………………………..
1
      I.1. Eficienţa economică a investiţiilor de capital văzută prin prisma
conceptului        propriu        -         zis         de         eficienţă
economică………………………………………………………………………………………  1
      I.2.      Principalele     etape     ale      unui      studiu      de
fezabilitate………………………………………… …  9
   Capitolul II – Necesitatea şi oportunitatea  elaborării  unui  studiu  de
fezabilitate  vizând  introducerea  în  fabricaţie  a  unui  nou  model   de
autoturism la S.C. Dacia Groupe  Renault  S.A……………………………………………………………………………….
18
      II.1.    Prezentarea   generală   a   S.C.   Dacia   Groupe    Renault
S.A…………………………………. 18
           II.1.1.  Scurt istoric……………………………………………………………………………………….  19
           II.1.2.  Obiectul de activitate……………………………………………………………………….  22
           II.1.3.       Principalele      produse       fabricate       şi
comercializate…………………………….. 24
           II.1.4.   Caracteristici  ale  relaţiilor   cu   furnizorii   şi
clienţii………………………….  26
           II.1.5.  Resursele umane……………………………………………………………………………….  28
      II.2.  Necesitatea  şi  oportunitatea  introducerii  în  fabricaţie  a
autoturismului                                                         Dacia
X90………………………………………………………………………………………………………………………………………..  30
           II.2.1. Situaţia societăţii Dacia Groupe Renault  S.A.  până  în
anul 1989……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
           II.2.2.  Activitatea desfăşurată de societate din 1990  până  la
preluarea                   sa                   de                    către
Renault………………………………………………………………………………………………………………………... 32
           II.2.3.  Privatizarea  societăţii,  preluarea  de  către  grupul
Renault  şi  investiţiile  realizate  de  constructorul  francez   până   în
prezent…………………………………………… ………………..35
           II.2.4.  Situaţia pieţei auto din  România……………………………………………………….
40
           II.2.5.  Prezentarea noului model  Dacia  X90…………………………………………………
44
   Capitolul  III  –  Studiul  de  fezabilitate  privind   introducerea   în
fabricaţie a autoturismului Dacia X90………………………………………………………………………………………. 49
      III.1.  Scurtă  analiză  diagnostic  a  activităţii   desfăşurate   de
societate………………….   50
           III.1.1.        Eficienţa        utilizării        potenţialului
uman…………………………………………..   52
           III.1.2.  Analiza potenţialului material………………………………………………………...
53
           III.1.3.  Analiza rentabilităţii………………………………………………………………………… 55
           III.1.4.  Analiza patrimoniului………………………………………………………………………. 55
           III.1.5.  Identificarea principalelor  puncte  forte  şi  puncte
slabe……………….. 57
      III.2. Prezentarea variantelor investiţionale avute în  vedere  pentru
realizarea  proiectului  Dacia  X90……………………………………………………………………………………………………………
59
      III.3.   Calculul   eficienţei   economice   a    fiecărei    variante
investiţionale  cu  ajutorul  indicatorilor  statici   şi   actualizaţi   şi
determinarea variantei optime………………………………….   63
           III.3.1.   Sistemul  de  indicatori  utilizat  pentru  evaluarea
eficienţei                         investiţiilor                          de
capital……………………………………………………………………………………………………………………………... 63
                 a) Indicatorii cu caracter general……………………………………………………. 64
                 b) Indicatorii de bază………………………………………………………………………. 67
                 c) Indicatorii  specifici  obiectivelor  de  investiţii  ce
                    realizează         activitate         de          comerţ
                    exterior………………………………………………………  78
           III.3.2.  Analiza comparativă a variantelor investiţionale avute
în       vedere       pentru       realizarea       proiectului        Dacia
X90……………………………………………………………………………….  84
                 a)  Determinarea  indicatorilor   statici………………………………………………
                    84
                 b) Calculul  indicatorilor  actualizaţi………………………………………………….
                    91
      III.4.     Calculul     indicatorilor      specifici      metodologiei
B.I.R.D…………………………………….. 97
           III.4.1.  Prezentarea indicatorilor de  apreciere  a  eficienţei
economice                       specifici                       metodologiei
B.I.R.D………………………………………………………………………………………………. 97
           III.4.2.   Calculul  indicatorilor  B.I.R.D.   pentru   varianta
investiţională  reţinută  în  ceea  ce   priveşte   realizarea   proiectului
X90…………………………………………………………………... 102
 Capitolul  IV  –  Concluzii  şi  propuneri  privind  creşterea  eficienţei
economice a investiţiilor de capital necesare introducerii în  fabricaţie  a
autoturismului   Dacia   X90………………………………………………………………………………………………………………………...
108

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu