Studiul arzatoarelor utilizabile in industria metalurgica

                                   Cuprins
   Cap.1.Bazele tehnologiei raţionale a încălzirii oţelului……………..5
      1.1.Durata
încălzirii..............................................................13
        1.1.1.Factorii          care           influenţează           durata
încălzirii...................13
   Cap.2.Elemente ale construcţiei cuptoarelor metalurgice...............17
      2.1.Dispozitive                     pentru                     arderea
combustibilului........................17
                                  2.1.1.Arzătoare                        de
gaze......................................................17
          2.1.1.1.Arzătoare                                             fără
flacără...........................................18
          2.1.1.2.Arzătoare                                               cu
flacără.............................................35
  Cap.3.Generatoarele   gazodinamice   şi   hidrodinamice   de   sunet   şi
ultrasunet..................................................................
...................44
       3.1.Noţiunea                      de                       tehnologie
sonică.........................................44
       3.2.Clasificarea                                       generatoarelor
sonice...................................45
       3.3.Scheme constructive ale  generatoarelor  sonice  gazodinamice  şi
hidrodinamice...............................................................
.............46
       3.4.Tehnologii
sonice...........................................................50
             3.4.1.Exemple de aplicare în practică a sistemelor  tehnice  cu
dispozitive
sonice......................................................................
....50
         3.4.2.Tehnologia sonică de ardere a  combustibililor  cu  randament
ridicat şi emisii de NOx.................................................50
   Cap.4.Arzător de gaz cu generator sonic - experimental................52
   Bibliografie……………………………………………………………...60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu