LASERI CU SEMICONDUCTORI FOLOSITI IN TEHNICA

                           CUPRINS
                                                                         Pag
Capitolul 1 - INTRODUCERE         5
Capitolul 2 - DESCRIEREA TEHNICÃ… …….   …….  …….   ….      8
            2.1      principii de operare…………………………...   …..         8
            2.2      coerenţa luminii   ……………………………………       9
            2.3      excitarea
electronilor.....................................        10
            2.4      emisia de
fotoni......................................................        10
           2.5       pǎrţile componente ale laserului.............
11
           2.6       modul de funcţionare al unui laser..........         13
           2.7      CAVITĂŢI REZONANTE OPTICE………………………        18
           2.8      CONDIŢIA DE OSCILAŢIE PENTRU LASER…………        21
           2.9      METODE DE INVERSIUNE APLICATE LASERILOR…      23
                2.9.1 CAZUL LASERILOR SEMICONDUCTORI……….       23
         2.10      ZGOMOTUL LASERILOR………………………………..       26
         2.11     PROPRIETĂŢILE RADIAŢIEI LASER…………………….     26
        2.12     TIPURI ŞI STRUCTURI DE DIODE LASER……………..      28
                2.12.1 Dioda laser cu homojoncţiune………….     28
               2.12.2 Dioda laser cu monoheterojoncţiune      (SH-
      CC)....................................................................
      .........................    28
              2.12.3 Dioda laser cu dublă heterojoncţiune    29
                    2.12.4 Dioda laser cu dublă heterojoncţiune
      cu cavitate optică largă (LOC)……………………………       30
      2.13       Aprecieri teoretice ale laserului cu
      semiconductori.........................................................
      .............       31
      2.14      Construire şi consideratii practice ale
      laserului cu semiconductori..........................................
.     33
Capitolul 3 – UTILIZÃRI ALE LASERILOR CU   SEMICONDUCTORI………………………………………..
    37
       3.1 aplicaţii ale laserilor cu semiconductori.....        39
            3.1.1 Structuri optice integrate………………...           39
            3.1.2 Comunicaţii cu diode laser…………………..          40
           3.1.3 Telemetria cu laseri cu semiconductori…….            41
                  3.1.3.1 Mǎsurarea  distantelor  cu  laseri  convenţionali
 42
                              3.1.3.1.1.       Metoda       Interferometricǎ
      ..................        43
                        3.1.3.1.2.  “Radarul”  cu  LASER  (LIDAR)...........
        45
                             3.1.3.1.2.1. Comparatie LIDAR – RADAR..........
      47
         3.1.4 Teleghidajul şi urmărirea  obiectelor cu   ajutorul
      laserilor cu semiconductori………………     48
        3.1.5 Metode de analizǎ spectralǎ cu ajutorul laserilor acordabili,
      cu semiconductori………           49
                    3.1.5.1 Tehnici de  măsurare  cu  detecţie  de  fază……..
50
Capitolul 4 - EFICIENŢA ECONOMICÃ…………………      51
      4.1  studiu de caz - Utilizarea laserilor cu  semiconductori. Aspecte
      pozitive si negative.......        51
      4.2  studiu de caz - ARMA LASER…………………………...       52
         4.2.1  FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ASUPRA          EFICIENŢEI
         ACŢIUNII  ARMEI  LASER…………………….        56
 Capitolul 5  -  IMPACTUL CU MEDIUL…………………….....       62
      5.1 ACŢIUNEA RADIAŢIEI LASER ASUPRA MATERIALELOR ŞI
      APARATURII…………………………………………………………             62
      5.2 Protecţia împotriva radiaţiei laser…………….          68
           5.2.1. Nivelele de expunere ale ochiului şi pielii       69
            5.2.2 Programe de protecţie…………………………          70
          5.2.3. Efectele biologice ale radiaţiei laser….         73
                  5.2.3.1  Efecte   retinale   ale   radiaţiei   laser…………….
74
                 5.2.3.2 Efectele radiaţiei laser la nivelul corneei si
pielii   75
 Capitolul 6 – CONCLUZII……………………………...           76
      6.1 STADIUL REALIZĂRILOR ÎN DOMENIU………………….                76
      6.2 STUDIU DE CAZ- LASERUL CU SEMICONDUCTORI……                 77
      6.3 perspective În tehnologia laser…………….                 78
BIBLIOGRAFIE…………………………………………             80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu