Instalatie tehnologica de curatare cu ultrasunete

                                  CUPRINS:
Introducere
   Cap.1 Aspecte generale specifice
        1.1 Principii fizice ale activitaţii ultrasonice
        1.2 Structura sistemelor de conversie electro-ultraacustică
        1.3 Aplicaţii tehnologice ale ultrasunetelor
   Cap.2 Elemente de tehnologia curăţării suprafeţelor
        2.1 Locul, rolul şi importanţa curăţării suprafeţelor
        2.2 Metode şi procedee de curăţire
        2.3 Activarea ultrasunetelor şi procesul de curăţare a suprafeţelor
   Cap.3 Instalaţii, utilaje şi echipamente destinate curăţării ultrasonice
      a suprafeţelor
        3.1 Băi ultrasonice în construcţie compactă
        3.2 Băi ultrasonice cu generator separat
        3.3 Echipamente de activare ultrasonică cu transductori imersibili
        3.4 Instalaţii de curăţare-degresare multicuvă în solvenţi organici
   Cap.4 Proiectarea unei instalaţii tehnologice de curăţare cu ultrasunete
        4.1 Stabilirea parametrilor constructiv-funcţionali
        4.2 Dimensionarea subansamblelor componente
             4.2.1 Dimensionarea elementelor încălzitoare
             4.2.2 Dimensionarea echipamentului ultrasonic
        4.3 Alegerea aparatelor electrice şi proiectarea lor în schema de
      forţa comandă
şi semnalizare
             4.3.I Calculul circuitului de forţă
             4.3.2 Calculul circuitului de comandă
             4.3.3. Alimentarea cu energie electrică din reţeaua de curent
           alternativ
        4.4 Memoriu tehnic
             4.4.1 Caracteristici tehnicofuncţionale
             4.4.2 Norme de protecţia muncii
Bibliografie
Pagini 74
-----------------------
UPT                                                 PROIECT DE DIPLOMĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu