Elemente elastice ale suspensiei

CUPRINS
Capitolul 1. Introducere                                              1
Capitolul 2. Suspensia automobilelor                                  2
      2.1. Destinaţia suspensiei                                      2
      2.2. Condiţii impuse                                            3
      2.3. Clasificare                                                3
      2.4. Elemente componente                                        4
            2.4.1. Amortizoarele                                      4
            2.4.2. Stabilizatoare                                     5
            2.4.3. Elemente de ghidare                                6
Capitolul                3.                Elemente                 elastice
7
      3.1. Rolul elementelor elastice                                 8
      3.2. Calsificare                                                8
                     3.3.                 Forme                 constructive
8
      3.4. Solicitări                                                 8
                   3.5.               Caracteristica               arcurilor
9
                     3.6.                Tipuri                 constructive
11
            3.6.1. Arcuri în foi                                    11
                          3.6.2.               Arcuri               lamelare
12
                   3.6.3.        Arcuri        în        foi        multiple
13
                         3.6.4.              Arcuri               elicoidale
15
                  3.6.5.        Arcuri        bară        de        torsiune
20
            3.6.6. Arcuri spirale                                   22
                3.7.           Materiale            pentru            arcuri
26
Capitolul 4. Întreţinerea şi repararea suspensiei                   34
                    4.1.               Întreţinerea               suspensiei
34
          4.2.      defecte      în      exploatare      ale      suspensiei
34
Capitolul  5.  Defectele  şi  metodele  de   recondiţionare   a   suspensiei
36
Capitolul 6. Măsuri specifice de protecţia mucnii în ateliere mecanice
            de repararea automobilelor                              39
Bibliografie
42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu