SISTEMUL DE PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL

Cuprins
Introducere
Capitolul I
Istoricul implicării statului în protecţia socială a indivizilor  /  5
Istoria inplicării statului în protecţia şi asistenţa socială în România  /
 7
Capitolul II
Securitatea socială şi Protecţia socială  /  11
Politicile sociale  /  11
Protecţia socială a copilului aflat în dificultate  /  15
Caracteristicile îngrijirii materne necesare unei dezvoltări normale a
copilului  /  16
Actori sociali implicaţi în protecţia copilului aflat în dificultate  /  18
Sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate  /  20
Capitolul III
Dezinstituţionalizarea şi Sistemul de Protecţie de tip Rezidenţial  /  24
Principiile pe care se bazează procesul de dezinstituţionalizare  /  25
Categorii de populaţie vizate spre dezinstituţionalizare   /  26
Alternative la instituţionalizare  /  28
Principiile serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial  /
29
Capitolul IV
Metodologia Cercetării  /  35
Concluzii  / 50
Propuneri  /  52
Bibliografie  /  53
Anexe  /  55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu