presa mecanica

CUPRINS
CAPITOLUL I
      1. STUDIU ASUPRA PRESELOR MECANICE     7
            1.1. Clasificare 7
                 1.1.1. Prese  mecanice,  verticale,  de  matriţat  la  cald
(maxiprese)      8
                  1.1.2.  Prese  de  forjat  orizontale  (maşini  de  forjat
  orizontale)                12
                 1.1.3. Prese de debavurat   14
                 1.1.4. Prese cu genunchi    16
                 1.1.5. Prese de îndoit şi îndreptat     17
                 1.1.6. Prese cu dublu şi triplu efect   18
                 1.1.7. Prese de construcţie specială    18
            1.2. Caracteristicile tehnice principale ale
preselor mecanice      19
            1.3. Construcţia  şi  funcţionarea  principalelor  mecanisme  şi
organe ale preselor mecanice 19
                 1.3.1. Arborii principali ai preselor mecanice     19
                 1.3.2. Roţile dinţate  22
                 1.3.3. Lagărele  22
                 1.3.4. Berbecul, biela şi mecanismele aferente     23
                 1.3.5. Cuplaje, frâne. Mecanisme de comandă  28
                 1.3.6. Mecanisme de siguranţă     31
                 1.3.7. Dispozitive pentru reglarea cursei berbecului  şi  a
înălţimii spaţiului de lucru al presei  34
                 1.3.8.  Mecanisme  de  evacuare  a  preselor  (extractoare)
36
                 1.3.9. Batiul preselor 36
                 1.3.10. Mecanismul de ungere      38
            1.4. Rigiditatea preselor mecanice     39
                 1.4.1. Aspecte generale     39
                 1.4.2. Rigiditatea maxipreselor   40
             1.5.  Exploatarea  raţională.  Perspective   şi   tendinţe   în
construcţia preselor mecanice     41
CAPITOLUL II
      2. CALCUL DE DIMENSIONARE  ŞI  VERIFICARE  PENTRU  UTILAJUL  PROIECTAT
43
            2.1. Stabilirea unor  parametrii  de  bază  ai  mecanismului  de
lucru                             44
            2.2. Stabilirea dimensiunilor preliminare ale manivelei 49
            2.3. Stabilirea unor  parametrii  de  bază  ai  mecanismului  de
acţionare              51
                 2.3.1. Alegerea motorului electric      51
                 2.3.2. Proiectarea  transmisiei  prin  curele  trapezoidale
  înguste                    51
                  2.3.3.  Calculul  şi  proiectarea  sistemelor  de  comandă
cuplare – frânare      55
                       2.3.3.1.Calculul cuplajului       55
                       2.3.3.2. Calculul frânei    60
                             2.3.3.3. Calculul  altor  elemente  de  frânare
cuplare     63
                 2.3.4. Calculul batiului    64
                 2.3.5. Verificarea arborelui      67
CAPITOLUL III
      3. INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ, ÎNTREŢINERE ŞI     EXPLOATARE      69
            3.1. Rodaj şi reglare 69
            3.2. Pregătirea şi punerea în funcţiune      70
            3.3. Reguli de exploatare   70
            3.4. Măsurarea parametrilor funcţionali. Reglarea şi  controlul,
funcţionării           74
                 3.4.1. Sistemul de antrenare      74
                 3.4.2. Cuplajul şi frână    74
                 3.4.3. Biela cu berbec      75
                 3.4.4. Sistemul de comandă  75
                 3.4.5. Reglarea jocului în ghidajele dispozitivului     76
CAPITOLUL IV
      4. Măsuri de protecţia muncii şi a mediului înconjurător  în  secţiile
de deformări plastice        77
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu