Tehnologia Fenilacetaldehidei

                       TEHNOLOGIA  FENILACETALDEHIDEI
      Să se proiecteze o instalaţie în flux discontinuu de obţinere a
fenilacetaldehidei de puritate 99,5% având o capacitate de 200 Kg/şarjă.
Fişa tehnică a fenilacetaldehidei
Denumire tehnică:                 Fenilacetaldehida
Denumire comercială:         Fenilacetaldehida
Denumire ştiinţifică:        Fenilacetaldehida
Formula moleculară:          C8H8O
Formula structurală:
Masa  moleculară:                 120,15 g/mol
|Caracteristica tehnică             |Condiţii de admisibilitate         |
|Aspect şi culoare                  |Lichid fără culoare, uşor gălbui   |
|                                   |care poate deveni vâscos           |
|Miros                              |Puternic verde                     |
|Greutate specifică la 25oC         |1,025                              |
|Indicele de refracţie la 20oC      |1,5240                             |
|Indice de aciditate                |5                                  |
|Conţinutul în aldehidă,%           |de obicei nu mai mult de 90 %      |
|Solubilitatea în alcool            |solubil în două volume de 80%      |
|                                   |alcool                             |
Ambalare:  În  containere  de  aluminiu.  Ambalajele   se   marchează   prin
          etichetare  cu  specificarea:  marca  de   fabricaţie,   denumirea
          produsului,    masa    brută,    masa    netă,    număr    loturi.
Depozitare: Transport: sub formă de 50 % soluţie  alcoolică  care  împiedică
          oxidarea şi polimerizarea.
Întrebuinţări: Multiple utilizări în industria de parfumuri pentru a  obţine
          nuanţe de narcise,  trandafiri.  De  asemenea  împărtăşeşte  acele
          arome de ceai, tabac şi cafea.
Cuprins                           pag.
  Tema proiectului
  Fişa tehnică
Cap.I   Fenilacetaldehida(Studiul de literatură)…………………….... 1
Introducere…………………………………………….…. 1
Istoric, prezentarea produsului……………………….… 3
Proprietăţi fizice………………………………………….. 4
Prorietăţi chimice……………………………………….... 6
1.4.1. Reacţii generale…………………………………….. 6
            1.4.2. Reacţii specifice…………………………………….. 16
Metode de obţinere…………………………………….… 20
Metode de analiză………………………………………... 27
Metode de dozare………………………………………...  36
Întrebuinţări…………………………………………….... 41
Cap.II  Partea experimentală…………………………………………... 42
       2.1. Introducere………………………………………………….. 42
       2.2. Obţinerea şi caracterizarea esterilor cinamici……………. 45
            2.2.1. Materiale şi metode……………………………….…47
                 2.2.1.1. Sinteza esterilor cinamici………………….. 48
                 2.2.1.2. Separarea produselor…………………….…49
                 2.2.1.3. Analiza fizico – chimică a esterilor……….. 50
Indicele de aciditate……………………… 50
Indicele de saponificare………………….. 51
Indicele de refracţie…………………….…52
Spectroscopie de infla roşu………………. 53
Analiza din punct de vedere olfactiv……..53
2.2.1.4. Rezultate şi discuţii………………………… 54
      2.3. Concluzii………………………………………………………56
Cap.III Partea tehnologică……………………………………………… 57
      3.1. Justificarea variantei alese…………………………………..  57
      3.2. Chimismul procesului………………………………………..  61
      3.3. Caracterizarea materilor prime…………………………….. 62
      3.4. Fazele procesului tehnologic şi randamentul pe faze……… .63
      3.5. Fluxul tehnologic………………………………………………64
      3.7. Calculul capacităţii instalaţiei………………………………...65
      3.8. Descrierea procesului tehnologic……………………………. 68
      3.9. Bilanţul de materiale…………………………………………. 75
      3.10. Consumul specifice………………………………………  … 76
      3.11. Controlul procesului tehnologic……………………………. 77
      3.12. Ape reziduale, deşeuri şi materiale refolosibile……………78
      3.13. Norme de tehnica securităţii, prevenirea şi
stingerea incendiilor…………………………………………81
Cap.IV  Partea de proiectare……………………………………….….. .82
Dimensionare tehnologică……………………………… … 82
Dimensionarea mecanică…………………………………..  86
Bilanţul termic pentru reactorul principal……………… 114
Dimensionarea ternică a reactorului principal…………..137
Automatizarea procesului…………………………………155
Bibliografie……………………………………………………………….159
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu