ELECTROCOAGULAREA O TEHNICA APLICATA IN EPURAREA APELOR CU CONTINUT DE COLORANTI

CUPRINS
Partea I – Referat de literatură
    1.POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ     6
    1.1.Tipuri de poluare   6
    1.1.1.Poluarea fizică   7
    1.1.2.Poluarea chimică  7
    1.1.3.Poluarea biologică      7
    1.2.Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă   8
    1.2.1.Indicatori ce permit caracterizarea apelor    8
    1.2.2.Surse de poluare  10
    1.3.Reglementări legislative privind calitatea  apelor    12
    2.ELECTROCOAGULAREA     15
    2.1.Prezentarea metodelor electrochimice aplicabile în domeniul
    protecţiei mediului     15
    2.2.Istoricul electrocoagulării    16
    2.3.Principiul electrocoagulării   17
    2.4.Teoria electrocoagulării  17
    2.4.1.Schema instalaţiei      18
    2.4.2.Reacţii      18
    2.5.Mecanismul  electrocoagulării  19
    2.6.Factorii ce influenţează eficienţa procesului   24
    2.6.1.Densitatea de curent    24
    2.6.2.Electrolitul utilizat   25
    2.6.3.Valoarea pH-ului  25
    2.6.4.Temperatura  27
    2.6.5.Conductivitatea   27
    2.6.6.Pasivarea electrozilor  28
    2.6.7.Consumurile energetice  28
    2.6.8.Aranjarea electrozilor  28
    2.6.9.Distanţa între electrozi     31
    2.6.10.Tensiunea aplicată     31
    2.6.11.Materialul din care sunt confecţionaţi electrozii  32
    2.7.Aspecte generale privind proiectarea reactoarelor de
    electrocoagulare.  32
    2.7.1.Probleme la construcţia unui reactor     34
    2.7.2.Tipuri de reactoare folosite în procesul de electrocoagulare   35
    2.8.Aplicabilitatea metodei   38
    3.COLORANŢI  40
    3.1.Caracteristici generale   40
    3.2.Clasificarea coloranţilor 40
    3.3.Coloranţi antrachinonici acizi 41
    3.4.Coloranţi indigoizi 42
    4. CONCLUZII 44
Partea a II-a – Cercetare experimentală
    1. SCOPUL ŞI IMPORTANŢA LUCRĂRII   46
    1.1.. Materii prime şi reactivi    47
    1.2.. Analizele efectuate     47
    1.2.1. Analiza spectrofotometrică  47
    1.2.1. Analiza consumului chimic de oxigen prin metoda cu bicromat de
    potasiu 48
    2. MOD DE LUCRU    49
    2.1. Descrierea instalaţiei de laborator 49
    2.2. Descrierea procedurii experimentale 49
    3. REZULTATE EXPERIMENTALE    49
    3.1. Rezultatele obţinute la electrocoagularea soluţiei de Alizarin
    Safirol A    49
    3.2. Rezultatele obţinute la electrocoagularea soluţiei de Indigo carmin
    122
    1.6. CONCLUZII     147
Partea a III-a – Proiectare
    1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLUAREA APELOR UZATE   149
    2. DIMENSIONAREA ECHIPAMENTELOR UNEI STAŢII DE  EPURARE A APELOR UZATE
    150
    2.1. Proiectarea grătarului   151
    2.2. Proiectarea deznisipatorului  155
    2.3. Proiectarea separatorului de grăsimi      158
    2.4. Proiectarea decantorului 160
    2.5. Proiectarea bazinului de aerare     165
    2.6. Proiectarea decantorului secundar   170
    2.7. Bilanţul de materiale    171
    BIBLIOGRAFIE 175

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu