Conceperea si proiectarea unor capete de danturat, prin frezare, roti dintate conice cu dantura in arc de cerc, procedeul Gleason

Pag.
Memoriu justificativ........ 1
CAP I. Angrenaje concurente conice 2
   1. Noţiuni introductive 2
   2. Angrenarea la angrenajele conice concurente 3
   3. Elemente constructive definitorii ale roţilor conice cu dinţi in arc
      de cerc 4
   4. Avantajele utilizării roţilor conice cu dinţi in arc de cerc in
      transmisiile
      mecanice 6
   5. Dantura conica evolventica.., .7
   6. Dantura conică
      octoidală..............................................................
      ...................................................................7
   7. Particularităţile elementelor geometrice ale angrenajelor conice
      concurente.............................................................
      ......................................8
   8. Tipuri de danturi conice , 10
   9. Forma dinţilor la roţile conice 11
          10. Aspecte privind definirea şi realizarea danturilor conice 14
          11. Roţi dinţate cilindrice şi conice echivalente 17
12.Roţi dinţate cilindrice cu danturi drepte evolventice echivalente
roţilor dinţate
conice cu danturi înclinate sau
curbe.......................................................................
19
CAP II. Roţi dinţate conice cu dinţi curbi…………………………………...............21
   1. Generalităţi 21
   2. Metode de lucru 25
   3. Capete portcutite pentru prelucrarea roţilor dinţate conice cu dinţi
      curbi in
      forma de arce de cerc. Metode de lucru 25
   4. Capete portcutite 28
   5. Maşini de danturat roti conice cu dinţi sub forma de arc de cerc 44
   6. Calculul angrenajului conic cu dantura în arc de cerc 46
   7. Exemplu de calcul al unui angrenaj conic cu dantura în arc de cerc de
      cerc
           57
CAPIII. Proiectarea capului de
frezat..............................................................71
   1. Stabilirea schemei deaşchieresi a tipului descuia .71
   2. Alegerea materialului si stabilirea tratamentului termic 73
   3. Stabilirea elementelor constructiv dimensionale şi a parametrilor
      geometrici
      optimi
      constructivi...........................................................
      .......................75
   4. Calculul geometric al sculei aşchietoare.. 80
   5. Calculul regimului forţelor si momentelor de aşchiere 83
   6. Stabilirea metodei de ascuţire, reascuţire şi
      supraascuţire.........................85
   7. Sisteme de poziţionare-fixare ..89
   8. Verificarea la rezistenţă şi rigiditate a frezei ..90
   9. Condiţii
      tehnice................................................................
      .......................93
  10. Modul de
      lucru..................................................................
      ......................97
 CAP.IV Campania de promovare
 ............................................................................
 ...............................................100
   1. Descrierea firmei
      .......................................................................
      ......................................................................1
      01
   2. Analiza
      SWOT...................................................................
      .............................................................102
   3. Comunicarea de Marketing şi promovarea propriu-
      zisa......................................................105
Bibiliografie .128

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu