Studii privind oelurile inoxidabile aliate cu mangan

Cuprins
|                                                               |Pag.|
|Abstract                                                       |1   |
|Cuprins                                                        |2   |
|Cap. I  – Introducere                                          |4   |
|Cap. II  – Importanţa cercetării oţelurilor aliate cu mangan în|    |
|stadiul actual de dezvoltare al tehnicii din ţara noastră      |5   |
|Cap. III  – Stadiul cercetărilor cu privire la oţelurile       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |8   |
| 3.1 Generalităţi                                              |11  |
| 3.2 Stabilizarea austenitei în oţeluri                        |12  |
| 3.3 Influenţa elementelor chimice asupra stabilităţii         |13  |
|austenitei                                                     |    |
| 3.4 Influenţa compoziţiei chimice asupra proprietăţilor       |16  |
|fizico-mecanice                                                |    |
| 3.5 Influenţa compoziţiei chimice asupra rezistenţei la       |18  |
|coroziune                                                      |    |
| 3.6 Oţelurile austenitice inoxidabile fără nichel             |19  |
|Cap. IV  - Cercetări cu privire la elaborarea, turnarea,       |    |
|prelucrarea la cald şi proprietăţile fizico-mecanice ale       |20  |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |    |
| 4.1 Alegerea variantelor din punct de vedere chimic           |20  |
| 4.2 Cercetări privind elaborarea şi turnarea                  |20  |
| 4.3 Cercetări privind prelucrarea la cald                     |24  |
|   4.3.1 Cercetări pentru determinarea proprietăţii de         |24  |
|deformabilitate la cald                                        |    |
|   4.3.2 Prelucrarea prin deformare plastică                   |28  |
|   4.3.3 Prelucrarea prin sudare                               |29  |
|   4.3.4 Prelucrarea prin tratamente termice                   |33  |
| 4.4 Proprietăţi fizico-mecanice                               |39  |
|   4.4.1 Granulaţia şi structura                               |39  |
|   4.4.2 Încecări mecanice                                     |43  |
|   4.4.3 Încercări fizice                                      |48  |
|Cap. V - Cercetări privind rezistenţa la coroziune             |49  |
| 5.1 Cercetări la solicitarea la coroziune prin imersie        |49  |
| 5.2 Cercetări la solicitarea la coroziune în medii industriale|51  |
| 5.3 Cercetări privind rezistenţa la coroziune intergranulară  |52  |
| 5.4 Cercetări pentru determinarea potenţiostatică a           |    |
|rezistenţei la coroziune a oţelurilor studiate                 |54  |
|Cap. VI - Cercetări privind prelucrabilitatea prin aşchiere a  |    |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |60  |
| 6.1 Prelucrabilitatea prin aşchiere şi metode de cercetare    |    |
|pentru determinarea acesteia                                   |60  |
| 6.2 Particularităţi privind prelucrabilitatea oţelurilor      |    |
|inoxidabile în comparaţie cu restul oţelurilor                 |63  |
| 6.3 Obiectivele cercetării prelucrabilităţii oţelurilor       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |65  |
| 6.4 Prelucrarea prin burghiere                                |66  |
|  6.4.1 Consideraţii iniţiale cu privire la burghiere          |66  |
|  6.4.2 Experimentări asupra grupelor de oţeluri studiate      |70  |
| 6.5 Factori de influenţă ai prelucrabilităţii                 |77  |
|  6.5.1 Influenţa compoziţiei chimice                          |77  |
|  6.5.2 Capacitatea de ecruisare                               |79  |
|Cap. VII - Proiectarea tehnologiei de fabricaţie a reperului   |84  |
|arbore, de acţionare a calpetei de reglare de pe capacul unui  |    |
|cuptor cu flacără                                              |    |
| 7.1 Itinerarul tehnologic de prelucrare                       |84  |
| 7.2 Calculul adaosurilor de prelucrare                        |84  |
| 7.3 Calculul regimurilor de aşchiere                          |86  |
| 7.4 Normarea tehnică                                          |91  |
|Cap. VIII - Calculul preţului de cost la elaborarea aliajelor  |    |
|inoxidabile fără nichel, Ni-Mn şi fără Mn (clasice)            |98  |
|Cap. IX – Norme de protecţie şi tehnică a securizării muncii   |100 |
|Cap. X - Concluzii finale                                      |101 |
|Bibliografie                                                   |105 |
|                                                               |    |
|Documentaţie grafică                                           |    |
| Desen de execuţie arbore                                      |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu