Procedee de reconditionare prin sudare

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL  1. Prezentarea  produsuluI                             |6  |
|   |1.1. DESCRIEREA  PRODUSULUI                                   |8  |
|   |1.2. condiţii tehnice                                         |9  |
|   |1.3. defecte care apar în exploatare                          |11 |
|   |1.4. materialul de bază                                       |12 |
|   |    |1.4.1. Compoziţia chimică                                 |12 |
|   |    |1.4.2. Caracteristicile mecanice                          |13 |
|   |    |1.4.3. Comportarea la sudare                              |14 |
|Capitolul 2. procedee de recondiţionare prin sudare               |17 |
|   |2.1. sudarea cu electrozi înveliţi                            |18 |
|   |2.2. principiul de sudare în mediu de gaz protector cu sârmă  |20 |
|   |tubulară                                                      |   |
|capitolul 3. tehnologii de recondiţionare prin sudare             |22 |
|   |3.1. pregătirea pentru sudare                                 |23 |
|   |    |3.1.1. pregătirea suprafeţelor de încărcat                |23 |
|   |    |3.1.2. alegerea materialelor de adaos                     |25 |
|   |3.2. tehnologii de încărcare prin sudare cu electrozi înveliţi|30 |
|   |şi în mediu de gaz protector                                  |   |
|   |    |3.2.1. încărcarea cu electrozi înveliţi                   |30 |
|   |    |3.2.2. încărcarea prin procedeul de sudare în mediu de gaz|38 |
|   |    |protector                                                 |   |
|4. alegerea echipamentelor şi dispozitivelor                      |45 |
|   |4.1. echipamente necesare procedeului de sudare cu electrozi  |46 |
|   |înveliţi                                                      |   |
|   |    |4.1.1. sursa de sudare                                    |46 |
|   |    |4.1.2. cabluri de sudare                                  |48 |
|   |4.2. echipamente şi dispozitive pentru sudare în mediu de gaz |48 |
|   |protector                                                     |   |
|   |    |4.2.1. sursa de sudare                                    |49 |
|   |    |4.2.2. dispozitivul de avans al sârmei                    |49 |
|   |    |4.2.3. pistoletul de sudare                               |50 |
|capitolul 5. controlul tehnic de calitate                         |52 |
|   |5.1. defecte posibile în cusătura sudată                      |53 |
|   |5.2. metode de control nedistructiv                           |58 |
|   |    |5.2.1. controlul vizual                                   |59 |
|   |    |5.2.2. controlul cu lichide penetrante                    |60 |
|   |    |5.2.3. controlul cu ultrasunete                           |61 |
|   |5.3. metode de control distructiv                             |62 |
|   |    |5.3.1. analiza chimică                                    |63 |
|   |    |5.3.2. determinarea durităţii                             |63 |
|capitolul 6. măsuri de protecţia muncii                           |66 |
|   |6.1. măsuri de protecţie împotriva impurificări atmosferei    |67 |
|   |6.2. măsuri de protecţie împotriva radiaţiei şi zgomotuluii   |68 |
|   |6.3. măsuri de protecţie împotriva electrocutării             |69 |
|   |6.4. pericole prin incedii şi explozii                        |69 |
|   |6.5. norme generale de protecţia muncii                       |70 |
|bibliografie                                                      |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu