Reducerea poluarii aerului datorata sistemelor de incalzire CET SUD

                                   CUPRINS
                                  INTRODUCERE…………………………………………………………………………..2
                   CAPITOLUL 1:  POLUAREA AERULUI ÎN SPAŢIUL URBAN………………………4
                   1. Spaţiul urban – realităţi şi perspective…….……………………….4
                             2. Surse de poluare a aerului………….………………………………6
               3. Principalii poluanţi ai aerului şi efectele lor…….…………………8
   CAPITOLUL 2:  POLUAREA AERULUI DATORATĂ SISTEMELOR DE
                                                    ÎNCĂLZIRE DIN MUNICIPIUL
                                                        BUCUREŞTI………………………13
                            1. Caracteristici demografice………………………………………..13
                          2. Situaţia spaţiului construit………………………………………..16
                         3. Sisteme de încălzire folosite……………………………………...18
                                  4. Emisii în aer…………………………….………………………...21
   CAPITOLUL 3:  PROIECT PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE NOx
                                    LA CET BUCUREŞTI SUD………………….……….………………27
                      1. CET Bucureşti Sud – scurtă prezentare…………………………..27
                        2. Obiectivul general al proiectului……………….…………………28
                        3. Calculul economic al investiţiei……….………………………….31
                                4. Analiza cost-beneficiu……………………………………………36
                                 CONCLUZII……………………………………………………………………………...38
    ANEXE…………………………………………………………………………………...41
                                  BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu