Stabilirea consumului de SDV-uri

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      DOTAREA ECONOMICĂ CU SCULE,
      DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE …………………………………………..5
      1.1 Activităţile S.D.V. în sistemul informaţional
      al întreprinderii ………………………………………………………………….5
      1.2 Cheltuieli pentru dotarea tehnică cu S.D.V. - uri ……………………13
      1.3 Clasificări S.D.V. …………………………………………………………..14
      1.4 Dotarea cu S.D.V.- uri a proceselor tehnologice ……………………16
           1.4.1 Gradul de dotare S.D.V. ……………………………………….16
           1.4.2 Productivitatea muncii – funcţie de gradul
           dotării cu S.D.V.-uri speciale ………………………………………..19
           1.4.3 Gradul de dotare – funcţie de tipul fabricaţiei şi a
           numărului de repere ce o compun …………………………………19
           1.4.4 Costul produselor – funcţie de gradul
           de dotare S.D.V. ………………………………………………………..22
      1.5 Dotarea optimă cu S.D.V.-uri ……………………………………………22
           1.5.1 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri
           pentru producţia curentă …………………………………………….22
           1.5.2 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri
           pentru asimilări de produse noi …………………………………….24
      Capitolul II
      PREZENTAREA METODELOR DE DETERMINARE
      A CONSUMURILOR SPECIFICE PENTRU SCULE,
      DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE ………………………………………….28
      2.1 Metode de calcul …………………………………………………………..28
      2.2 Determinarea consumului de scule standardizate
      şi S.D.V .-uri speciale …………………………………………………………28
      2.3 Stabilirea consumului de dispozitive
      de măsurat şi de verificat ……………………………………………………..30
      2.4 Stabilirea consumului de abrazive ……………………………………...31
      2.5 Determinarea consumului de
      diamante industriale ……………………………………………………………32
      2.6 Determinarea consumului de scule aşchietoare
      din circuitul folosire-reascuţire ………………………………………………33
      Capitolul III
      DETERMINAREA NECESARULUI NET DE SCULE
      STANDARDIZATE ŞI S.D.V.- URI SPECIALE ……………………………….34
      3.1 Algoritmi de calcul …………………………………………………………34
      3.2 Fondul de consum de S.D.V.-uri
      pe întreprindere …………………………………………………………………34
      3.3 Procedura de lucru, schema logică
      şi documentele utilizate ……………………………………………………….40
           3.3.1 Determinarea necesarului net de scule
           standardizate şi normalizate ………………………………………….40
           3.3.2 Determinarea necesarului net de aprovizionat
           cu materii prime şi materiale specifice ……………………………..41
           3.3.3 Proceduri de lucru, schema logică şi documente
           utilizate pentru determinarea necesarului net de
           aprovizionat cu materii prime şi materiale specifice …………….42
      Capitolul IV
      DETERMINAREA CONSUMULUI DE S.D.V.-URI
      PENTRU SECŢIA DE SCULĂRIE …………………………………………….44
      4.1 Determinarea capacităţii de producţie
      a secţiei de sculărie ……………………………………………………………44
      4.2 Determinarea suprafeţelor de producţie
      din secţia de sculărie ………………………………………………………….46
      4.3 Determinarea necesarului de muncitori direct productivi
      ai secţiei de sculărie …………………………………………………………...47
      4.4 Determinarea timpului de lucru pentru producţia anuală
      a secţiei de sculărie folosind bateria de indici ……………………………49
      4.5 Determinarea consumului de scule standardizate
      şi S.D.V .-uri speciale ale sculăriei ………………………………………….50
      4.6 Determinarea consumului de verificatoare
      ale secţiei de sculărie ………………………………………………………….54
      4.7 Determinarea consumului de abrazive
      ale secţiei de sculărie ………………………………………………………….56
      4.8 Determinarea consumului de scule aşchietoare
      din circuitul folosire – ascuţire ale secţiei de sculărie …………………..57
      4.9 Determinarea gradului de dotare cu S.D.V.- uri
      a secţiei de sculărie ……………………………………………………………58
      BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu