METODE FOLOSITE LA DEPOLUAREA AERULUI- Instalatii de ventilare si climatizare

CUPRINS
                   CAPITOLUL 1
           CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
1. Clasificarea după modul de ventilare a aerului
2. Clasificarea după extinderea zonei ventilate
3. Clasificarea după diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul
   încăperii ventilate
                        CAPITOLUL 2
      AERUL, AGENT DE LUCRU ÎN INSTALAŢIILE
      DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
      2.1 AERUL ATMOSFERIC
      2.1 Generalitaţi
      2.2 AERUL UMED
2.3. Procese simple de tratare a aerului
                            CAPITOLUL 3
           DEBITUL DE AER PENTRU VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
           3.1 Relaţia generală a debitului de aer
      3.2 DEBITUL DE AER PENTRU INSTALAŢII DE CLIMATIZARE
           3.3 DEBITUL DE AER PENTRU INSTALAŢII DE VENTILARE MECANICĂ
           3.4 DEBITUL DE AER PENTRU DIMINUAREA ALTOR NOCIVITĂŢI
      3.5 Debitul minim de aer proaspăt
                                              CAPITOLUL 4
           TRATAREA AERULUI ÎN INSTALAŢIILE DE
VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
      4.1 Procese posibile de schimbare a stării
      aerului tratat cu apă
   4.2 Camere de tratare a aerului cu apă
                          CAPITOLUL 5
      SISTEME DE VENTILARE MECANICĂ
      5.1 Schema de principiu a unei instalaţii
      de ventilare mecanică
      5.2 Sisteme de ventilare mecanică generală
                          CAPITOLUL 6
      ECHIPAMENTE A INSTALATIILOR DE VENTILARE
      6.1 FILTRE DE AER
      6.2 BATERII PENTRU ÎNCĂLZIREA AERULUI
6.3 Baterii pentru răcirea aerului
                          Capitolul 7
      Sisteme de climatizare
     1. Sistem de climatizare cu o conductă
          şi debit de aer constant
7.2 Sisteme de climatizare cu un canal de aer şi prin inducţie
7.3 Sistem de aer total şi două canale
7.4 Sisteme de climatizare “numai apĂ”
7.5 Sisteme de CLIMATIZARE AER-apă
           CAPITOLUL 8
      GENERALITĂŢI
8.2 Particularităţi ale factorilor de microclimă
           în domeniul industrial
8.3 Limite ale factorilor de microclimat
              în domeniul industrial

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu