Linie tehnologica de fabricare a sucului natural de struguri

CUPRINS
I. MEMORIU JUSTIFICATIV
1. Obiectivul proiectului. Profilul de
producţie.......................................................pag 3
2. Analiza comparativă a tehnologiilor specifice temei pentru realizarea
obiectivului
proiectat...................................................................
.................................................pag 6
3. Alegerea şi descrierea schemei adoptate şi analiza factorilor care
influenţează
producţia...................................................................
...............................................pag 10
4. Principalele caracteristici ale materiilor prime, auxiliare şi ale
produsului finit.
Valoificarea
subproduselor...............................................................
.......................pag 17
5. Schema controlului pe
faze........................................................................
..........pag 32
II. MEMORIU TEHNIC
1.Bilanţ de materiale. Consumuri specifice. Randamente de
fabricaţie..................pag 35
2. Alegerea şi descrierea utilajelor
tehnologice.......................................................pag 45
3. Calculul termic şi de dimensionare a utilajului
principal....................................pag 55
4. Măsuri de protecţia muncii, P.S.I. şi igiena
muncii.............................................pag 60
III. CALCULUL EFICIENŢEI
ECONOMICE.................................................pag 63
IV. TEMA
SPECIALĂ....................................................................
.....................pag 68
V.
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................pag 76
VI. PARTEA GRAFICĂ
1. Schema tehnologică
2. Schema de legături
3. Utilajul principal

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu