Tehnologii si echipamente utilizate pentru calirea otelurilor

                                   Cuprins
Cap.            1            Utilizarea             bazinelor             de
călire...............................................................4
   1.  Generalităţi……………………………………………………………………………..4
       1.2    Influenţa    operaţiei    de    răcire    asupra    structurii
rezultate…………………………5
   1.3 Influenţa operaţiei de răcire asupra stării tensionale  interioare  a
   piesei……….................................................................
   ................................................5
Cap.2. Metode pentru determinarea comparativă  a  capacităţii  de  răcire  a
mediilor                              de                              călire
lichide.....................................................................
......................................9
   2.1.Determinarea comparativă a  capacităţii  de  răcire  a  mediilor  de
călire lichide…………………………………………………………………………………………..9
          2.1.1.   Metode   care   folosesc   o   epruvetă   prevăzută    cu
termocuplu……………10
        2.1.2.Metode bazate pe măsurarea indirectă a  scăderii  temperaturii
în funcţie de timp………………………………………………………………………………………..18
     2.2. Determinarea capacităţii de  răcire  a  mediilor  de  călire  prin
măsurarea  creşterii  temperaturii  mediului  cercetat  dupa  aportul   unor
anumite                             cantităţi                             de
căldură.....................................................................
..........................................................19
        2.2.1. Metoda ,,Qench - Interval"……………………………………………….20
        2.2.2. Metoda creşterii temperaturii…………………………………………………20
     2.3.Măsurarea cantităţii de căldură  necesară  atingerii  unor  anumite
temperaturi   superficiale   a   epruvetei    imersate    în    mediul    de
călire......................................................20
        2.3.1. Proba Sinclair…………………………………………………………………..20
Capitolul   3.   Caracterizarea    uleiurilor    ca    medii    de    răcire
industrial………………….21
Capitolul 4. Noţiuni tehnologice privind operaţiile în  care  se  utilizează
bazinul………………………………………………………………………………………….27
     4.1Generalităţi…………………………………………………………………………….27
     4.2 Tratamentul termic de călire……………………………………………………….34
     4.3 Răcirea pentru călire………………………………………………………………..37
     4.4 Calculul regimului termic pentru reperul "Arbore"……………………………42
        4.4.1 Date iniţiale……………………………………………………………………..42
        4.4.2. Tratamentul de călire…………………………………………………………..43
        4.4.3 Răcirea…………………………………………………………………………….46
        4.4.4 Revenire înaltă…………………………………………………………………...48
     4.5 Determinarea productivităţii utilajelor…………………………………………..52
     4.6 Determinarea numărului de utilaje la călire şi revenire………………………53
     4.7 Calculul regimului termic pentru reperul "Inel"………………………………..53
        4.7.1 Călire………………………………………………………………………………54
        4.7.2  Revenirea joasă…………………………………………………………………58
Capitolul 5. Variante de bazine de călire………………………………………………...60
Capitolul 6. Stabilirea variantei constructive……………………………………………65
     6.1 Date de calcul………………………………………………………………………...65
     6.2 Parametri calculaţi…………………………………………………………………..65
     6.3 Date geometrice principale ale bazinului………………………………………..66
     6.4 Calculul de rezistenţă……………………………………………………………….66
     6.5 Instalaţia de răcire a uleiului……………………………………………………….67
     6.6 Calculul agitatoarelor……………………………………………………………….68
     6.7 Productivitatea bazinului de călire………………………………………………..69
     6.8 Condiţii de utilizare în exploatare………………………………………………...70
Capitolul 7. Medii de răcire………………………………………………………………...71
     7.1Călirea în ceaţă………………………………………………………………………..72
     7.2 Călirea în câmp ultrasonor…………………………………………………………74
Capitolul 8. Analiza economică…………………………………………………................75
Capitolul 9. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor……………………………76
Capitolul 10. Norme de protecţie a muncii………………………………………………78
Bibliografie……………………………………………………………………………………84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu