PROIECTARE SECTIE DE VALORFICARE A SANGELUI ANIMAL SUB FORMA DE HEMATOGEN

                                   CUPRINS
                                                                     I. TEMA
PROIECTULUI.................................................................
                                                             ..............1
                                                           II. VALORIFICAREA
    SÂNGELUI...............................................................2
                                        2.1. Prelucrarea sângelui în scopuri
                     furajere..............................................2
                                            2.1.1. Prelucrarea sângelui prin
                      coagulare............................................2
                           2.1.2. Prelucrarea sângelui sub formă de pastă cu
                                              var..........................3
                                             2.1.3. Pasta de sânge coagulată
                    chimic.................................................3
                                                 2.1.4. Prepararea făinii de
           sânge...........................................................4
                                        2.2. Prelucrarea sângelui în scopuri
                        alimentare.........................................4
                                                           2.2.1. Kefirul se
sânge.......................................................................
                                                                       ....5
                                                          2.2.2. Pesmeţii de
sânge.......................................................................
                                                                          .5
                                                            2.2.3. Praful de
sânge.......................................................................
                                                                      .....5
                                                               2.2.4. Plasma
uscată......................................................................
                                                                   ........5
                                                               III. OBIECTUL
PROIECTULUI.................................................................
                                                                        ...6
  IV. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ....................................8
                                      4.1. Surse de aprovizionare cu materie
                          primă............................................8
                                        4.2. Principalele caracteristici ale
                   sângelui................................................9
                       4.2.1. Morfologia şi proprietăţile fizico-chimice ale
                                                      sângelui............11
                                                 4.2.2. Compoziţia chimică a
                 sângelui.................................................16
                                               4.2.3. Constantele fizice ale
                sângelui..................................................17
                                                            4.2.4. Funcţiile
sângelui....................................................................
                                                                        ..20
                                    4.3. Materii auxiliare şi caracterizarea
                       lor................................................21
                                                                      4.3.1.
Zahărul.....................................................................
                                                         .................21
                                    4.3.2. Apa potabilă. Condiţii tehnice de
                                 calitate.................................29
                                                          4.3.3. Citratul de
Sodiu.......................................................................
                                                                          35
                                                      4.3.4. Alcoolul etilic
   rafinat................................................................36
                                       4.4. Materiale şi ambalaje (funcţiile
                           ambalajelor)...................................39
                                                                      4.4.1.
Sticla......................................................................
                                                       ...................44
                          4.4.2. Capsule din tablă de oţel pentru butelii de
                                              sticlă......................46
                                 4.4.3. Etichete de hârtie pentru butelii de
                                  sticlă..................................46
      4.5. Date asupra tehnologiilor similare din ţată şi din străinătate
                                                pentru realizarea producţiei
           proiectate.....................................................48
                4.6. Principalele caracateristici de calitate ale produselor
                                                      finite..............49
                        4.7. Schema tehnologică de obţinere a „hematogenului
                                                     lichid”..............53
                                    4.8. Descrierea schemei bloc de operaţii
                               adoptate...................................55
                                               4.9. Controlul fabricaţiei pe
        faze..............................................................59
                                                              V. BILANŢUL DE
 MATERIALE................................................................61
                  5.1. Bilanţul de materiale pentru obţinerea „hematogenului
                                                           lichid”........62
                    5.2. Bilanţul de materiale pentru obţinerea siropului de
                                                    zahăr.................67
                                5.3. Sistematizarea tabelară a bilanţului de
                                  materiale...............................69
                                                                VI. BILANŢUL
TERMIC......................................................................
                                                                   .......70
                         6.1. Controlul tehnologic şi termic al autoclavului
                                             vertical.....................70
                                                     6.2. Bilanţul termic al
    autoclavului..........................................................73
              VII. ALEGEREA ŞI DESCRIEREA PRINCIPALELOR UTILAJE...........82
                                                   7.1. Cuţit tubular pentru
      sângerare...........................................................82
                                                                 7.2. Tancul
izoterm.....................................................................
                                                             .............84
                                                         7.3. Amestecător cu
palete......................................................................
                                                                         .85
                                                             7.4. Autoclavul
vertical....................................................................
                                                                  ........87
                                                                7.5. Cazanul
duplicat....................................................................
                                                              ............90
                                                             7.6. Centrifugă
separatoare.................................................................
                                                                     .....91
                                               7.7. Instalaţie de dozare sub
        vid...............................................................92
VIII. VALORIFICARE SUBPRODUSELOR ŞI DEŞEURILOR
DIN INDUSTRIA
CĂRNII......................................................................
....93
IX. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI IGIENA
PRODUSELORALIMENTARE........................................................
...........94
                    X. CALCULUL ECONOMIC PENTRU HEMATOGENUL LICHID........98
                                                                   XI. PARTE
GRAFICĂ.....................................................................
                                                               ..........102
BIBLIOGRAFIE................................................................
                                                     ....................102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu