Determinarea Reactantelor Longitudinala si Transversala_Ridicarea Caracteristicilor Generatorului

Introducere                  3
Scopul lucrării                  4
 I Construcţia şi regimurile de funcţionare ale maşinii sincrone                  5
1.1.Construcţia maşinii sincrone                          5
1.2.Regimurile de funcţionare ale maşinii sincrone                                   10         
II Generatorul sincron autonom                        12
2.1Caracteristicile generatorului sincoron autonom                12
2.1.1 Caracteristica de mers în gol                13
2.1.2 Caracteristica de scurtcircuit                14
2.1.3 Caracteristica de sarcină                17
2.1.4 Caracteristica externă                18
2.1.5 Caracteristica de reglaj                19
2.2 Modelul matematic al maşinii sincrone                21
2.3 Determinarea parametrilor                24
2.4 Determinarea reactanţelor prin metoda alunecării                25
III. Schema electrică, modul de lucru şi simularea regimurilor de funcţionare în programul Matlab                30
3.1 Schema electrică si modul de lucru                30
3.1.1 Schema de  montaj                30
3.1.2 Modul de lucru                32
3.2 Simularea regimurilor de funcţionare în programul Matlab         34
3.2.1 Regimul de motor pentru determinarea reactanţelor        34
3.2.2 Regimul de generator la mersul în gol                43
3.2.3 Regimul de generator la funcţionarea în scurtcircuit        45
3.2.4 Regimul de generator la funcţionarea în sarcină                47
3.2.5 Caracteristica externă                50
3.2.6 Caracteristica de reglaj                51
IV. Culegerea şi prelucrarea datelor folosind mediul LabView                52
4.1 Instrumentaţie virtuală                52
4.2 Instrumentaţie virtuală în culegerea de date                54
4.3 Instrumentaţie virtuală în LabView                56
4.4 Culegerea şi prelucrarea datelor                58
Concluzii                67
Bibilografie                 68
Anexe                69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu