Protectia Mediului in Agroecosistemele Pomicole

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1: CONCEPT,  IMPORTANŢĂ  ŞI  STATEGIE  ÎN  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎN
HORTICULTURĂ
   1. Istoric, importanţă …………………………………………………………………………………………3
   2. Problematica mediului înconjurător :………………………………………………………………….3
   3. Principiile horticulturii ecologice ……………………………………………………………………….4
CAPITOLUL 2 : AGROECOSISTEMELE POMICOLE – ELEMENTE  STRUCTURALE  ŞI  FACTORI
DE INFLUENŢĂ
2.1.        Elementele    structurale    ale    agroecosistemului    pomicol
……………………………………………5
2.1.1.   Biotopul ……………………………………………………………………………………………………...5
2.1.2.   Biocenoza …………………………………………………………………………………………………….6
2.2.        Proprietăţile    şi    funcţiile    agroecosistemului    pomicol
………………………………………………6
2.3.         Factorii    ce    influenţează    agroecosistemele     pomicole
………………………………………………..8
CAPITOLUL 3 : DEGRADAREA MEDIULUI ÎN AGROECOSISTEMELE POMICOLE ŞI MĂSURI  DE
 PROTECŢIE
   1. Degradarea mediului în agroecosistemele pomicole ………………………………………………10
   2.  Măsuri  de  protecţie  a  mediului   în   agroecosistemele   pomicole
      ………………………………..11
CAPITOLUL  4  :  ZONAREA  ŞI  MICROZONAREA   AGROECOLOGICĂ   CORESPUNZĂTOARE
VALENŢEI  ECOLOGICE A SORTIMENTULUI
   1. Definiţie, importanţă …………………………………………………………………………………….12.
   2. Factorii de influenţă ai zonării …………………………………………………………………………12
CAPITOLUL 5 : TEHNOLOGIILE INTENSIVE ŞI DEGRADAREA MEDIULUI
   1. Fenomenul de oboseală al solului ……………………………………………………………………..15
   2.   Evoluţia   solurilor   sub   influenţa    tehnologiilor    intensive
      ………………………………………….16
   1. Compactarea secundară a terenurilor ………………………………………………………………..16
   2. Accelerarea proceselor de eroziune …………………………………………………………………...16
   3. Activarea fenomenelor de alunecare ………………………………………………………………….17
   3. Aport sporit de pesticide şi fertilizanţi ………………………………………………………………..17
CAPITOLUL 6 : AMENAJAREA TERENURILOR ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII  UNEI  PLANTAŢII
POMICOLE ŞI PROBLEMATICA PROTECŢIEI MEDIULUI
   1.  Consideraţii  privind  amenajarea  terenurilor   pentru   înfiinţarea
      plantaţiilor pomicole ………………………………………………………………………………………………………………….19
   1. Criterii de relief  pentru  alegerea  terenurilor  pentru  înfiinţarea
      plantaţiilor pomicole …………………………………………………………………………………………………………………19
   2. Eroziunea ca proces şi efectele ei secundare ……………………………………………………….20
   3.   Măsuri   de   prevenire   şi   combatere   a    eroziunii    solului
      …………………………………………….20
   1. Măsuri generale de combatere a eroziunii solului …………………………………………………21
   2.  Măsuri  hidroameliorative   pentru   combaterea   eroziunii   solului
      ………………………………..21
CAPITOLUL 7 : ÎNTREŢINEREA SOLULUI ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE  ŞI  PROBLEME  DE
PROTECŢIE A MEDIULUI
   1.  Consideraţii  generale  privind  lucrările  solului  în   pomicultură
      …………………………………25
   2.  Lucrările  solului  în  pomicultură  şi  impactul   asupra   mediului
      …………………………………25
   1. Sisteme de întreţinere a solului în livezi ……………………………………………………………..25
   2. Impactul lucrărilor asupra însuşirilor solului ………………………………………………………26
CAPITOLUL  8  :  FERTILIZAREA  ÎN  POMICULTURĂ  ŞI  PROBLEMATICA  PROTECŢIEI
MEDIULUI
   1.   Noţiuni    generale    privind    fertilitatea    şi    fertilizarea
      …………………………………………………28
   2.   Consideraţii   generale   privind   fertilizarea   în    pomicultură
      ………………………………………..28
   1.       Particularităţile       fertilizării       în        pomicultură
      ………………………………………………………….28
   2. Tehnici de administrare a îngrăşămintelor …………………………………………………………29
   3. Fertilizarea şi implicaţiile asupra mediului ………………………………………………………….30
   4. Fertilizarea solului în agricultura ecologică …………………………………………………………31
   1. Fertilizarea organică ………………………………………………………………………………………31
   2. Fertilizarea minerală ……………………………………………………………………………………..32
CAPITOLUL 9 : IRIGAREA  PLANTAŢIILOR  POMICOLE  ŞI  PROBLEMATICA  PROTECŢIEI
MEDIULUI
   1. Consideraţii generale privind irigarea ……………………………………………………………….34
   2. Irigarea plantaţiilor pomicole ………………………………………………………………………….35
   1. Metode de udare în livezi ……………………………………………………………………………….35
   3. Influenţa irigaţiilor asupra solului ……………………………………………………………………36
CAPITOLUL 10  :  POLUAREA  CU  PESTICIDE  A  AGROECOSISTEMELOR  POMICOLE  ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT
   1.    Consideraţii    privind    poluarea    mediului    cu     pesticide
      ……………………………………………..38
   1.   Efectele   secundare    (negative)   ale   utilizării   pesticidelor
      ………………………………………….38
   2.  Combaterea  integrată  în  agroecosistemele  pomicole  şi   limitarea
      poluării cu pesticide……40
   3. Combaterea bolilor ………………………………………………………………………………………..40
   1. Chemoterapia şi combaterea bolilor …………………………………………………………………..40
     1.  Toxicologia  şi   implicaţiile   pentru   mediu   ale   utilizării
        chemoterapiei     în     combaterea     bolilor      la      plante
        ……………………………………………………………………………………..,.41
   2. Mijloacele biologice de combatere a bolilor ………………………………………………………….41
     1. Mijloace preventive …………………………………………………………………………………..42
     2. Mijloace biologice de combatere a bolilor ……………………………………………………….43
   4. Combaterea dăunătorilor ……………………………………………………………………………….44
   1. Combaterea chimică a dăunătorilor ………………………………………………………………….44
     1.   Toxicitatea    insecticidelor    în    combaterea    dăunătorilor
        ……………………………………….44
   2. Combaterea biologică a dăunătorilor …………………………………………………………………45
     1.  Procedee   biologice   clasice   de   combatere   a   dăunătorilor
        …………………………………….45
     2.  Procedee   biologice   moderne   de   combatere   a   dăunătorilor
        ………………………………….47
   5. Combaterea buruienilor ………………………………………………………………………………...48
   1. Combaterea chimică a buruienilor ……………………………………………………………………48
     1. Efectele toxice  ale  folosirii  erbicidelor  asupra  ecosistemelor
        ……………………………….48
   2. Combaterea biologică a buruienilor …………………………………………………………………..49
CAPITOLUL 11 : BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………….51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu