Eficacitatea realizarii de prototipuri pe sistemele FRP

I. Introducere
1.1 Noţiuni generale
1.2 Materiale folosite
II. Sisteme de fabricaţie rapidă a prototipurilor
2.1 Clasificarea diferitelor procese RP
2.2 Procedee de fabricaţie rapidă a prototipurilor
2.2.1 Fabricarea de piese stratificate (LOM)
III. ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE (PRODUCŢIA DE SERIE MICĂ)
3.1. Evaluarea preţului de cost pe diferite sisteme de fabricaţie rapidă a
prototipurilor
3.1.1. Sistemul LOM
3.2. Descrierea paşilor necesari pentru realizarea matriţei
IV. STUDIUL  DE  CAZ
V. CONCLUZII
VI.  BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu