Studiul electrocoagularii colorantului Alizarin Safirol A

                                   CUPRINS
1. Poluarea şi protecţia ecosistemelor acvatice   6
  1.1. Aspecte introductive 6
  1.2. Poluarea apelor 6
    1.2.1. Poluarea fizică  7
    1.2.1.1. Poluarea termică     7
    1.2.1.2. Poluarea radioactivă 7
    1.2.2. Poluarea chimică 8
    1.2.3. Poluarea biologică     8
  1.3. Apele uzate –sursă de poluare a apelor de suprafaţă   8
    1.3.1. Caracteristicile apelor uzate     9
    1.3.2. Principalele materii poluante şi efectele acestora 9
  1.4. Reglementări legislative privind protecţia calităţii apelor 10
2. Metode electrochimice    11
  2.1. Prezentare generală  11
  2.2. Aplicabilitate în domeniul epurării apelor 12
  2.3 Avantaje ale utilizării metodelor de depoluare electrochimică a apelor
  reziduale.     13
3. Electrocoagularea   13
  3.1. Definiţie 13
  3.2. Scurt istoric   13
  3.3. Principiul electrocoagulării    14
  3.4. Teoria electrocoagulării   14
  3.5. Mecanismele electrocoagulării   16
  3.6. Factori ce influenţează eficienţa procesului     21
    3.6.1. Densitatea de curent   21
    3.6.2. Electrolitul utilizat  22
    3.6.3. Valoarea pH-ului 23
    3.6.4. Temperatura 24
    3.6.5. Conductivitatea  24
    3.6.6. Pasivarea electrozilor 25
    3.6.7. Consumurile energetice 25
    3.6.8. Aranjarea electrozilor 25
    3.6.9. Distanţa dintre electrozi   27
    3.6.10. Tensiunea aplicată    27
    3.6.11. Materialul din care sunt confecţionaţi electrozii 27
  3.7. Design-ul şi operarea reactorului de electrocoagulare 28
    3.7.1. Aspecte generale privind proiectarea instalaţiilor de
    electrocoagulare.  28
    3.7.2. Probleme legate de etapa de proiectare a reactoarelor de
    electrocoagulare   30
    3.7.3. Reactoare de electrocoagulare     31
  3.8. Aplicabilitatea metodei    34
2. Scopul şi importanţa lucrării  36
  2.1. Materii prime şi reactivi  37
  2.3. Analize efectuate    37
    2.3.1. Analiza spectrofotometrică  37
    2.3.2. Analiza conţinutului de Al3+ conform STAS 6326-90  38
    2.3.3. Analiza consumului chimic de oxigen prin metoda cu bicromat de
    potasiu 39
  2.4. Mod de lucru    39
    2.4.1 Descrierea instalaţiei de laborator      39
    2.4.2. Descrierea procedurii experimentale     40
  2.5. Determinarea condiţiilor optime de lucru   40
    2.5.1. Introducere 40
    2.5.2. Mod de lucru     40
    2.5.3. Rezultate experimentale     41
  2.6. Studiul procesului de electrocoagulare a unei soluţii sintetice de
  Alizarin Safirol A   45
    2.6.1. Introducere 45
    2.6.2. Rezultate experimentale     46
  2.7. Studii cinetice 50
    2.7.1. Introducere 50
    2.7.2. Studiul cineticii de dizolvare a anozilor de sacrificiu 51
    2.7.3. Studiul cineticii procesului de electrocoagulare a unei soluţii
    de Aizarin Safirol A    69
    2.7.4. Dependenţa vitezelor de reacţie de temperatură     82
  2.8. Concluzii 84
3. Bibliografie  85
+ prezentare powerpoint

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu