Studii asupra imbunatatirii sistemului de racire la turnarea continua a bramelor

                                   Cuprins
   Cap.1.Stadiul privind realizarea bramelor prin turnare continuă având  în
vedere controlul parametrilor de răcire…………………………………………………….6
     1.1.Sortimentele şi producţia de oţel realizată pe instalaţii  (maşini)
de turnare continuă………………………………………………………………………….....6
        1.2.Procedee  şi  instalaţii  moderne  pentru  turnarea  continuă  a
oţelului..........10
           1.2.1.Instalaţii (utilaje, echipamente) pentru  turnare  continuă
- laminare la cald………………………………………………………………………………10
        1.3.Instalaţii (utilaje,  echipamente)  pentru  turnare  continuă  -
laminare directă……………………………………………………………………………..11
        1.4.Instalaţii pentru turnare continuă………………………………………..12
        1.5.Elemente privind eficienţa instalaţiilor………………………………….12
   Cap.2.Instalaţii de turnare continuă pentru realizarea produselor  plate
din
oţel........................................................................
...................................................16
                                                            2.1.Consideraţii
generale....................................................................
.............16
   Cap.3.Proceduri de fabricaţie pentru fluxul turnare continuă………………….19
        3.1. Scop……………………………………………………………………19
        3.2. Barbotarea………………………………………………………………19
             3.2.1.    Parametrii    de    bază    ai    instalaţiilor    de
barbotare……………………..19
           3.2.2. Operaţii tehnologice………………………………………………...20
        3.3. Maşina de turnare………………………………………………………20
           3.3.1. Parametrii tehnologici de bază ai instalaţiei  de  turnare
continuă                              în                               brame
............................................................................
..........................................20
           3.3.2. Caracteristicile tehnice ale maşinii de  turnare  continuă
brame                             model                             S19O/30-
10..........................................................................
....................................20
                 3.3.3.       Caracteristicile        tehnologice        ale
distribuitoarelor……………………21
        3.4.Calitatea oţelului…………………………………………………………21
           3.4.1.Condiţii de temperatură……………………………………………...22
                  3.5.           Fazele           tehnologice            ale
turnării..................................................................22
                                   3.5.1.                          Începerea
turnării....................................................................
............22
           3.5.2.Turnarea……………………………………………………………..23
           3.5.3.Turnarea în secvenţă………………………………………………....24
           3.5.4. Fazele tehnologice la terminarea turnării…………………………...26
           3.5.5. Faze tehnologice privind acţionarea cajei de extragere  şi
îndreptare..................................................................
.........................................26
                3.5.6.      Alimentarea      cu      oţel      lichid      a
cristalizatoarelor………………………27
        3.6. Debitarea la cald………………………………………………………...27
                                      3.6.1.                            Faze
tehnologice.................................................................
................27
        3.7. Recepţia şi controlul bramelor…………………………………………..28
           3.7.1. Recepţia şi  controlul  bramelor  destinate  laminării  în
tabla
groasă......................................................................
.................................................28
           3.7.2. Recepţia şi  controlul  bramelor  destinate  laminării  în
benzi                                la                                 cald
(L.B.C).....................................................................
................................................29
           3.7.3. Recepţia şi  controlul  bramelor  destinate  laminării  în
benzi                                la                                 rece
(L.B.R).....................................................................
................................................29
         3.8.Consideraţii  privind  solidificarea   oţelului   la   turnarea
continuă................30
               3.8.1.Factorii      care      influenţează      solidificarea
oţelului...................................30
           3.8.2. Etapele procesului de solidificare…………………………………...31
         3.9.  Procese  de  transfer  la  cristalizarea   şi   solidificarea
oţelurilor…………….............................................................
.................................33
        3.10. Fenomene de segregare la solidificarea oţelurilor……………………..35
          Cap.4.         Calitatea         semifabricatelor         turnate
continuu..............................................40
        4.1.Caracteristicile  şi  proprietăţile  tehnologice  care  definesc
calitatea
oţelului....................................................................
.............................................40
          4.2   Parametrii   principali    care    influenţează    calitatea
semifabricatelor                                                     turnate
continuu....................................................................
...............................................41
                                   4.2.1                          Compoziţia
chimică.....................................................................
........42
            4.2.2 Viteza de turnare-extracţie…………………………………………..42
                                    4.2.3                          Geometria
cristalizoarelor............................................................
.......43
                           4.2.4                 Condiţii                 de
răcire......................................................................
..........43
                          4.2.5.                 Condiţii                 de
lubrefiere..................................................................
........44
        4.3. Principalele defecte ale bramelor turnate continuu……………………..44
                                    4.4.                              Fisuri
transversale................................................................
.....................47
                                                                      4.4.1.
Retasura....................................................................
.........................47
                     4.4.2           Fisuri           "în            punctul
triplu".....................................................................
.50
                                     4.4.3.                           Fisuri
stelare.....................................................................
..................51
                         4.4.4.                Întreruperi                de
turnare.....................................................................
.....52
                                                                      4.4.5.
Porozităţi..................................................................
..........................52
                                   4.4.6.                          Crăpături
marginale...................................................................
.........52
                                                                      4.4.7.
Sufluri.....................................................................
............................53
                                                                      4.4.8.
Incluziuni..................................................................
..........................54
                                  4.4.9.                        Semifabricat
încovoiat...................................................................
.....55
                                   4.4.10.                           Abateri
dimensionale................................................................
.......55
                          4.4.11.                  Fisuri                 în
secţiune....................................................................
..........56
                                   4.4.12.                         Crăpături
longitudinale...............................................................
......56
   Cap.5 Considerente privind sistemul de  răcire  la  turnarea  continuă  a
oţelului....................................................................
.................................................59
                                                                         5.1
Generalităţi................................................................
................................59
        5.2 Analiza critică a procedeului existent la SIDEX………………………...62
        5.3 Sisteme  de  răcire  pentru  instalaţiile  de  turnare  continuă
existente pe plan mondial……………………………………………………………………………63
           5.3.1 Duzele de tip fantă cu jet plan……………………………………….63
                 5.3.2       Duzele       de       răcire       cu       apă
atomizată.......................................................64
             5.3.3.    Dispozitive    de    răcire    secundară    de    tip
cheson...................................69
           5.3.4.  Deficienţele  procedeului  de  răcire  prin  stropire  cu
apă......................70
        5.4.  Experimentări  privind  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  răcire
secundară         prin         introducerea         sistemului          aer-
ceaţă.......................................................................
.....71
                5.4.1      Consideraţii      privind      sistemul      aer-
ceaţă...............................................71
                5.4.2      Sisteme      şi       dispozitive       specifice
procesului.........................................72
              5.4.3    Particularităţile    sistemului    de    răcire     a
bramelor..................................72
             5.4.4    Experimentări    privind    îmbunătăţirea    calităţii
semifabricatelor turnate continuu prin utilizarea procedeului  aer  -  ceaţă
la răcirea secundară......................76
         5.5.  Consideraţii  generale  privind  modul  de   desfăşurare   al
experimentărilor............................................................
..........................................76
           5.5.1.  Date  constructive  privind  sistemul  de  răcire  aer  -
ceaţă.....................77
           5.5.2.  Influenţa răcirii aer -  ceaţă  asupra  randamentului  de
metal...............77
           5.5.3.  Cercetări  şi  experimentări  privind  posibilităţile  de
creştere                   a                   vitezei                    de
turnare.....................................................................
.................................................78
                5.5.4.Cercetări      privind      consumul      de       apă
utilizată........................................79
   Cap. 6. Cercetări şi experimentări privind  îmbunătăţirea  sistemului  de
răcire        secundară        la        instalaţia        de        turnare
continuă..............................................................82
         6.1.  Condiţiile  de  funcţionare  a   instalaţiilor   de   turnare
continuă……………82
        6.2.  Analiza  principalilor  parametri  ai  procesului  de  turnare
continuă……...83
           6.2.1.Supraîncălzirea oţelului lichid…………………………………….....83
           6.2.2.Viteza de turnare……………………………………………………..86
           6.2.3.Temperatura oţelului………………………………………………...87
   Cap.7 Îmbunătăţirea condiţiilor de răcire secundară……………………………91
              7.1       Consideraţii       privind       sistemul       aer-
ceaţă.....................................................91
                7.1.1      Sisteme      şi       dispozitive       specifice
procesului.........................................92
              7.1.2    Particularităţile    sistemului    de    răcire     a
bramelor..................................93
        7.2 Experimentări privind îmbunătăţirea  calităţii  semifabricatelor
turnate  continuu  prin  utilizarea  procedeului  aer  -  ceaţă  la  răcirea
secundară......................97
           7.2.1. Consideraţii generale  privind  modul  de  desfăşurare  al
experimentărilor............................................................
..........................................97
           7.2.2.  Date  constructive  privind  sistemul  de  răcire  aer  -
ceaţă.....................98
           7.2.3. Influenţa răcirii aer  -  ceaţă  asupra  randamentului  de
metal................98
           7.2.4.  Cercetări  şi  experimentări  privind  posibilităţile  de
creştere                   a                   vitezei                    de
turnare.....................................................................
...............................................99
               7.2.5.     Cercetări     privind     consumul     de      apă
utilizată.....................................99
            7.2.6 Studii privind surse neconvenţionale de
răcire.................................103
Bibliografie................................................................
............................................113

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu