Sistem automatizat de dozare si imbuteliere analiza si comanda

                                    [pic]
                                    CUVÂNT                           ÎNAINTE
............................................................................
............................................... 2
   1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND TEHNICI DE DOZARE
         ŞI ÎMBUTELIERE
     1.    Dozare-   Continuă,   Tip   şarjă,   Volumetrică,    Cantitativă
        ................................................................. 4
     2.                                                         Îmbuteliere
        ....................................................................
        ................................................................. 5
   2. ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE REALZARE HARDWARE
         A STRUCTURILOR AUTOMATE
     1.  Ansambluri şi subansambluri utilizate  în  structuri  automate  de
        dozare şi îmbuteliere ................. 8
     2.  Analiza ciclurilor în liniile de îmbuteliere în sticle, PET-  uri,
        doze ............................................ 12
     3.   Alegerea  schemei  pentru  staţia  de   dozare   şi   îmbuteliere
        ............................................................. 21
   3. ALEGEREA UNOR ELEMENTE COMPONENTE DIN LINIA DE
      ÎMBUTELIERE
     1.         Dimensionarea        sistemului         de         transfer
        ....................................................................
        ...................... 23
     2.   Alegerea  structurii  sistemului   de   dozare   pentru   lichide
        .............................................................. 39
     3.     Alegerea    dispozitivelor     de     pompare     şi     dozare
        ....................................................................
        ......... 41
   4. COMANDA SISTEMULUI DE DOZARE ŞI ÎMBUTELIERE
     1.        Particularităţile       structurilor       de        comandă
        ....................................................................
        .................. 42
     2.  Particularităţi ale utilizării automatelor SIEMENS în structuri de
        comandă .............................. 44
     3.   Analiza  modurilor  de  lucru:   automat,   tip   şarjă,   manual
        .............................................................. 45
     4.  Posibilităţi de implementare a schemelor de  acţinare  pneumatică.
        Implementarea           structurii            de            comandă
        ....................................................................
        ....................................................................
         49
      BIBLIOGRAFIE
      .......................................................................
      ....................................................... 54
      ANEXA 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu