PROIECTAREA UNUI SUPORT SPECIAL CU ROLE

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL 1
      PREZENTAREA „SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE”. …………………………………………………………….3
      1.1. Schema de principiu. …………………………………………………………3
      1.2 Funcţionarea „Suportului special cu role”. ………………………………….5
      CAPITOLUL 2
      TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI
      ,, ŞURUB TRAPEZOIDAL’’. ………………………………………………………7
      2.1. Analiza tehnologică a piesei. …………………………………………………10
      2.2. Stabilirea tipului de producţie şi a
      lotului optim. ………………………………………………………………………11
      2.3. Alegerea semifabricatului.    …………………………………………………13
      2.4. Itinerariul tehnologic de prelucrare al piesei. ………………………………17
      2.5. Calculul adaosurilor de prelucrare şi stabilirea
      dimensiunilor intermediare. ………………………………………………………21
      2.6. Calculul regimurilor de aşchiere. ……………………………………………25
      2.7. Normarea tehnologică a operaţiilor de aşchiere. …………………………. .40
      2.8. Prezentarea sculelor aşchietoare şi
      maşinilor-unelte folosite. …………………………………………………………..46
      CAPITOLUL 3
      PROIECTAREA „SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE’’. …………………………………………………………….48
      3.1. Proiectarea mecanismului şurub – piuliţă,
      cu frecare de alunecare. …………………………………………………………..48
      3.2.Calculul arcului disc. ………………………………………………………..56
      3.3. Cuţit de strunjit. Alegere şi calcule
      de verificare. ..……………………………………………………………………...59
      CAPITOLUL 4
      PREŢUL DE COST AL SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE. ………………………………………………………………63
      CAPITOLUL 5
      NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII,
      PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. ……………………………….66
      BIBLIOGRAFIE. …………………………………………………………………..68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu