Stabilirea regimului optim de aschiere si a durabilitatii economice a sculelor aschietoare la gaurirea pe masina GPR 45NC

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      MAŞINI DE GĂURIT …………………………………………………………..5
      1.1 Generalităţi. Clasificare …………………………………………………5
      1.2 Maşini de găurit de înaltă productivitate …………………………….7
      1.3 Maşina de găurit cu comandă numerică
      GPR-45 NC. Programare şi reglare ………………………………………12
      Capitolul II
      PRELUCRAREA ALEZAJELOR
      PRIN GĂURIRE. ……..……………………………………………………….19
      2.1 Aspecte introductive. …………………………………………………..19
      2.2 Îmbunătăţiri constructiv – funcţionale
      ale burghiului elicoidal. …………………………………………………….22
      2.3 Uzura şi durabilitatea burghiului
      elicoidal. ………………………………………………………………………23
      2.4 Criterii de optimizare a geometriei
      burghiului elicoidal. ………………………………………………………...26
      Capitolul III
      OPTIMIZAREA REGIMURILOR DE AŞCHIERE LA
      GĂURIREA PE MAŞINA GPR-45NC   ……………………………………28
      3.1 Proiectarea operaţiei de găurire în
      producţia de unicate ……………………………………………………….28
      3.2 Proiectarea operaţiei de găurire în
      producţia de serie mare ………………………………………………….34
      3.3 Optimizarea regimului de aşchiere
      prin metoda programării matematice …………………………………38
      3.3.1 Metoda clasică ……………………………………………………...38
      3.3.2 Metoda modernă a programării
      matematice …………………………………………………………………39
      3.3.3 Calculul regimului de aşchiere optim, la
      prelucrarea pe maşină de găurit cu comandă
      numerică GPR – 45 NC …………………………………………………..45
      Capitolul IV
      CRITERII PENTRU DETERMINAREA DURABILITATĂŢII
      OPTIME A SCULELOR ASCHIETOARE FOLOSITE LA GAURIREA
      PE MASINA GPR-45NC  …………………………………………………..51
      4.1 Criteriul productivităţii maxime a unei operaţii …………………51
      4.2 Criteriul costului minim  ……………………………………………..55
      4.3 Criteriul schimbării simultane a sculelor …………………………58
      BIBLIOGRAFIE. ……………………………………………………………61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu