Sectie de fabricare a branzei proaspete de vaci cu adaos de legume cu o capacitate de prelucrare de 10 tone lapte 24 h

1. TEMA DE PROIECTARE
2. TEMA DE CERCETARE
     1. Parte experimentală
3. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A BRÂNZEI PROASPETE DE VACI CU ADAOS DE LEGUME
      3.1. Proprietăţile produsului finit – brânza proaspătă de vaci cu
adaos de legume
    3.2. Variante tehnologice de fabricaţie ale brânzei proaspete de vaci
cu adaosuri de legume
    3.3. Alegerea variantei optime de preparare a brânzei proaspete de vaci
cu adaos de legume
    3.4. Descrierea procedeului adaptat
    3.4.1. Recepţia laptelui
      3.4.2. Filtrarea şi curăţirea laptelui
      3.4.3. Normalizarea laptelui
    3.4.4. Pasteurizarea laptelui
    3.4.5. Răcirea laptelui
    3.4.6. Pregătirea laptelui pentru închegare
    3.4.7. Maturarea laptelui
    3.4.8. Închegarea laptelui
    3.4.9. Prelucrarea coagulului
    3.4.10. Scoaterea coagulului din vană
    3.4.11. Presarea coagulului
    3.4.12. Pastificarea  şi răcirea brânzei proaspete
    3.4.13. Ambalarea şi etichetarea brânzei proaspete de vaci
    3.4.14. Depozitarea brânzei proaspete
     3.5. Caracteristicile materiilor prime folosite la fabricarea brânzei
proaspete de vaci cu diferite adaosuri
    3.5.1. Laptele de vacă
3.5.2. Caracteristicile materiilor auxiliare
   3.6. BILANŢURI REALE ( DE MASĂ ŞI TERMICE ALE INSTALAŢIEI )
    3.6.1. Formule şi reprezentări folosite la întocmirea şi exprimarea
bilanţurilor
    3.6.2. Schema fluxurilor de materiale la fabricarea brânzei de vaci cu
legume
    3.6.3. Bilanţul de materiale pentru fiecare proces tehnologic la
fabricarea brânzei de vaci cu legume
3.6.4. Bilanţul termic  pentru fiecare proces tehnologic la fabricarea
brânzei de vaci cu legume
pagini 51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu