MODALITATI DE INBUNATATIRE A DESFACERII PRODUSELOR PRINTR-O NEGOCIERE EFICIENTA A CONTRACTELOR

Cuprins
                                  pagina
Introducere………………………………………………………………….6
Capitolul I Generalităţi cu privire la managementul desfacerii şi
                    managementul negocierii……………………………………..7
                1.1.1Managementul desfacerii…………………………………...7
                1.1.2.Sisteme de organizare internă a subsistemului
                      de desfacere………………………………………………….9
                1.1.3.Srategia   activitaţii   de   desfacere   –vânzare   a
produselor…..14
                1.1.4.Elemente caracteristice vânzarilor de produse………….…16
                1.1.5. Indicatori de evaluare a planului şi programelor
             de desfacere a   produselor………………………….……..18
                  1.2   Noţiuni   de   bază    specifice    procesului    de
negociere…….......21
                 1.2.2        Negociatorii       şi         echipa        de
negociere.................................24
                    1.2.3          Direcţii          strategice           în
negociere...........................................25
               1.2.4.Strategia de negociere………………………………….....27
Capitolul II Prezentarea generală a firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL..29
                 2.1 Scurt istoric al firmei S.C. Black  Sea  Suppliers  SRL
..........29
                 2.2 Evoluţia indicatorilor economico-financiari a firmei
                              S.C.        Black        Sea         Suppliers
SRL..............................................32
             2.3  Organigrama firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL  pe
                            punctul          de          lucru-          421
      Ploieşti.............................................40
 Capitolul III Studiu de caz privind activitatea  firmei S.C. Black
                      Sea  Suppliers SRL………………………………………....42
                 3.1Negocierea contractelor cu furnizorii şi produsele
                      furnizate   firmei      S.C.   Black   Sea   Suppliers
SRL...................42
                 3.2 Clienţii firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL şi
                                 contractele          negociate           cu
aceştia...........................................49
                 3.3 Strategia de vânzare a firmei S.C. Black Sea
                       Suppliers
SRL.......................................................................64
                 3.4 Activitatea de desfacere in cadrul  firmei  S.C.  Black
Sea
                                                                   Suppliers
SRL.......................................................................68
   Capitolul IV  Evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe la
                         firma S.C. Black Sea Suppliers SRL
                        (Analiza SWOT  a  firma  S.C.  Black  Sea  Suppliers
SRL).…74
                   4.1Analiza mediului intern al firmei
                         S.C. Black SeaSuppliers SRL……………………………..77
                   4.2 Punctele forte şi  punctele  slabe  ale  firmei  S.C.
Black
                                            Sea                    Suppliers
SRL................................................................80
                4.3 Analiza mediului extern a firmei
                               S.C.        Black        Sea        Suppliers
SRL.............................................81
                   4.4 Oportunităţile şi ameninţările firmei S.C. Black
                          Sea  Suppliers SRL………………………………………..85
                   4.5 Formularea strategiei firmei S.C. Black Sea
                         Suppliers SRL……………………………………………..88
                Capitolul             V             Concluzii             şi
propuneri...........................................................90
                        Bibliografie………………………………………………...93
Anexe.......................................................................
............94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu