Abordari privind costurile si clasificarea lor

                                   CUPRINS
      INTRODUCERE............................................................
.................5
CAPITOLUL I Abordări privind costurile şi clasificarea lor.............7
      1.1 Noţiunea de
cost........................................................................
...............7
      1.2 Clasificarea
costurilor..................................................................
...........9
      1.3 Importanţa
costurilor..................................................................
.........12
      1.4 Retrospectiva privind delimitările conceptuale asupra costurilor
      de
      producţie..............................................................
      ........................................13
           1.4.1 Costul de producţie – instrument al conducerii
      firmei...........................13
           1.4.2 Producţia – proces economic care generează
      costurile...........................18
      1.5 Relaţiile dintre costurile medii şi marginale pe termen scurt şi
      lung la
      întreprindere..........................................................
      .................................19
                  1.5.1 Costurile întreprinderii pe termen
      scurt..................................................19
           1.5.2 Costurile întreprinderii pe termen
      lung...................................................24
CAPITOLUL II  Metode de baza utilizate în dimensionarea si determinarea
costurilor..................................................................
......28
      2.1 Conducerea prin costuri utilizând metode
clasice.............................31
           2.1.1 Metoda globala de calculatie a costurilor, metoda pe faze
           de calculatie, metoda de calculatie a costului pe
           comenzi.......................................................31
           2.1.2 Metoda pe faze de
      calculaţie.............................................................
      .........32
           2.1.3 Metoda de calculaţie a costului pe
      comenzi..............................................32
           2.1.4 Limitele metodelor clasice de
      calculaţie....................................................34
      2.2 Metode evoluate utilizabile în calculaţia
costurilor...........................34
           2.2.1 Metoda G.P., metoda normative, metoda standard – cost,
           metoda tarif – ora – m
                            aşina (T.H.M.), metoda costurilor
           directe............................................35
           2.2.2 Analiza
      valorii................................................................
      .............................44
      2.3 Utilizarea sistemului informational în analiza
costurilor..................45
           2.3.1 Definirea si trasaturile sistemului informational al
      costurilor...............46
           2.3.2 Contabilitatea financiara si de gestiune furnizoare de
           informatii privind costurile utilizate în conducerea
           firmei...........................................................
           ...52
CAPITOLUL III Analiza costurilor – componentă a sistemului de diagnostic
economico - financiar al întreprinderii. Metode de analiză a costurilor de
producţie.........................................................58
      3.1 Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii, instrument
      esential în esalonul conducerii
      firmei........................................................58
      3.2 Metodologia generala aplicata în analiza
costurilor..........................61
      3.3 Reducerea costului de
producţie..........................................................65
           3.3.1 Importanţa reducerii
      costului...............................................................
      .....65
           3.3.2 Căile de reducere a
      costului...............................................................
      ........66
CAPITOLUL 4 Corelaţia cost – rentabilitate la SC „GOMAR LUX” SA…70
      4.1 Prezentarea genetală a firmei…………………………….…………70
      4.2 Analiza economico –  financiară…………………………………….72
           4.2.1 Analiza principalilor indicatori economico – financiari in
           prioada 2006 - 2008 …………………………………………………….……………………..72
           4.2.2 Analiza diagnostic ……………………………………………………….74
           4.2.3 Indicatori de eficienţă economică………………………………………..77
           4.2.4 Analiza veniturilor întreprinderii ………………………………………78
      4.3 Analiza costului unitar pe produs……………………………………83
      4.4 Analiza metodelor de calcul la costuri……………………………….87
      CONCLUZII..............................................................
...................90
      BIBLIOGRAFIE………………………………………………..97
ANEXE………………………………………………………………..99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu