DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL SI A IMPOZITULUI PE PROFIT IN CADRUL SC

CUPRINS
Cuvânt înainte
Capitolul I  DEFINIREA ŞI REGEMENTAREA PROFITULUI IMPOZABIL ŞI A IMPOZITULUI PE  PROFIT...................................................................................................6
     Aspecte generale privind profitul şi impozitul pe profit.    6
     Contribuabilii impozitului pe profit    8
     Determinarea şi plata impozitului pe profit.........    10
Capitolul II  EVOLUŢIA IMPOZITULUI PE PROFIT ÎN ROMÂNIA    .............16
     Introducerea impozitului pe profit în România..................................................16
     Contribuţia impozitului pe profit la constituirea veniturilor fiscale în România................................................................................................................... 19
     Impozitul pe profit în România şi în celelalte state membere ale UE ..............22
Capitolul III  MODUL DE DETERMINARE A IMPOZITULUI PE PROFIT ÎN CADRUL S.C. ROMEC GENERAL S.R.L. .................................................................24
3.1    Prezentarea generală a S.C.  Romec General  S.R.L...    24
    Scurt istoric    24
    Structura organizatorică a S.C. Romec General S.R.L    26
    Analiza economico-financiară a societăţii    28
    Calculul impozitului pe profit    41
    Evoluţia profitului si a impozitului pe profit in anii 2006,2007,2008    41
    Calculul impozitului pe profit pe trimestre în anul 2008    47
    Aspecte generale    47
    Contabilitatea impozitului pe profit    48
    Operaţii privind impozitul pe profit    49
Concluzii şi propuneri ............................................................................................................ 52
45 pagini
+ prezentare powerpoint

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu