Stabilirea procesului tehnologic si corelarea capacitatilor de productie pentru o filatura care sa realizeze

CUPRINS
I Memoriu justificativ    3
II. Stabilirea sortimentului de fire    4
III. Alegerea materiei prime. Proiectarea amestecurilor    6
IV. Alegerea şi fundamentarea sistemelor de filare    21
V. Adoptarea utilajului    23
VI . Stabilirea elementelor corespunzătoare ale planului de filare preliminar    38
VII. Elaborarea planului de filare final    47
VIII. Amplasarea utilajelor în filatură    65
IX. Ateliere auxiliare    68
X. Dimensionarea anexelor de intreprindere    70
XI. Calculul necesarului de materiale auxiliare    74
XII. Controlul tehnic de calitate    76
XIII. Instalaţii de forţă şi condiţionare    78
XIV. Organizarea muncii    81
XV. Calculul eficienţei economice    85
XVI. Norme de protecţie a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor    90
1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu