Cresterea Eficientei Economice Prin Implementarea Unui Program Informatic

Cuprins:
Cuprins:    2
Capitolul I     - Prezentarea generală a firmei.    3
Situaţia pieţei la acest moment.    5
Analiza economică şi financiară a S.C. Felicimond S.R.L.    7
Analiza potenţialului financiar.    8
Necesitatea promovării pe Internet.    23
Capitolul II - Prezentarea proiectului de investiţie - necesitate    26
Capitolul III - Conceptul de investiţie    34
Opţiuni şi strategii investiţionale.    44
Modalităţi şi instrumente de evaluare a investiţiilor    48
Premise teoretico-metodologice ale evaluării eficientei economice a investiţiilor    57
Capitolul IV - Indicatori de evaluare a eficienţei economice a investiţiei la Felicimond S.R.L.    63
Indicatori statici    63
Indicatori dinamici.    70
Indicatorii de apreciere a eficienţei economice a proiectului de investiţie, specifici metodologiei BIRD.    74
Contul de profit şi pierdere previzionat    82
Concluzii şi propuneri.    84
Bibliografie:    87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu