Asigurare complexa a locuintei la BCR Asigurari

CUPRINS
CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE                                 5
1.1.  Necesitatea  şi  localizarea  în  timp  şi   spaţiu   a   asigurărilor
               5
1.2.          Evoluţia           asigurărilor           în           România
            6
1.3.        Legislaţia         şi         reglementarea         asigurărilor
_____10
1.4.      Cererea      şi      oferta      pe       piaţa       asigurărilor
 12
1.5.       Evoluţia       pieţei       asigurărilor        în        România
 15
1.6. Reasigurarea                                                      19
1.7.       Intermedierea       în       asigurări       şi       reasigurări
      20
CAPITOLUL  2
PREZENTAREA              SOCIETĂŢII              BCR               ASIGURARI
22
2.1.            Scurt            istoric            BCR            ASIGURARI
  22
2.2.                                                          Reasiguratorii
               ____23
2.3.                 Portofoliu                  de                  produse
                                    23
CAPITOLUL 3
ASIGURAREA COMPLEXA A LOCUINTEI LA BCR ASIGURARI ___________26
3.1.                Definiţii                şi                 terminologie
                                          26
3.2.                           Obiectul                           asigurarii
      27
3.3.       Incheierea       contractului       si        plata        primei
 _27
3.4.                          Acoperirea                          riscurilor
                 28
3.5.Excluderi_______________________________________________________35
3.6.                        Sumele                        asigurate/limitele
raspunderii_________________________________35
3.7.      Obligatiile       asiguratului/persoanelor       cuprinse       in
asigurare_________________36
3.8.Obligatiile asiguratorului, constatarea, evaluarea si plata
daunelor___________38
3.9. Dispozitii finale__________________________________________________41
CAPITOLUL 4
STUDIU DE CAZ
                                       43
CAPITOLUL 5
CONCLUZII SI PRECIZARI_________________________________________46
BIBLIOGRAFIE   ___________________________________________________49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu