Programarea in Televiziune-Studiu de Caz

Cuprins
Argument
1. Programarea în televiziune - aspecte introductive
2. Publicul şi televiziunea
    Date statistice privind publicul de televiziune
    Analiza de audienţă
3.    Surse de programe
    Surse de programe în televiziunea comercială
    Surse de programe în televiziunea publică
4.    Tipuri de programe
    Programe non-dramatice
    Programe dramatice
    Miniserii, filme de televiziune şi transmisiuni speciale
5.    Dreptul de autor în televiziune
    Chestiuni generale ale dreptului de autor
    Dreptul de autor pentru operele audiovizuale
    Drepturile de autor ale televiziunilor
6.    Influenţe asupra programelor de televiziune
    Factori de influenţăm televiziunea comercială
    Factori de influenţăm televiziunea publică
7.    Managementul programelor de televiziune
    Departamentul de programe-descriere
    Elemente fundamentale în alcătuirea grilei de programe
    Strategii de programare
    Schimbarea şi anularea programelor
8.    Programarea în televiziune - chestiuni finale
    O propunere de grilă de programe
    Perspective şi concluzii
Propunere de grilă de programe
Anexa 1 - Interviu
Anexa 2 - Grile de programe ale Realitatea TV în 2003
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu