DERULAREA IMPORTULUI

Cuprins
Introducere.....................................................................................................................
Capitolul 1. Tranzacţiile comerciale  ...........................................................................
1.1.  Caracteristicile tranzacţiilor comerciale................................................................
1.2.  Mărfurile care fac obiectul tranzacţiilor comerciale.............................................
1.3.  Politica vamală ......................................................................................................
1.4.  Modalităţi de plată.................................................................................................
1.5.  Expediţia internaţională.........................................................................................
1.6.  Condiţia de livrare (Incoterms 2000) ....................................................................
1.7.  Intermediarii în comerţul exterior..........................................................................
Capitolul 2. Transportul marititm.................................................................................
2.1.  Caracteristicile transporturilor maritime................................................................
2.2.  Trăsăturile contractului de transport maritim........................................................
2.3.  Conosamentul........................................................................................................
2.4.  Navlul....................................................................................................................
2.5.  Răspunderea părţilor contractante.........................................................................
2.6.  Riscurile în cazul transportului maritim................................................................
2.7.  Asigurarea mărfii în traficul internaţional.............................................................
2.8.  Contractul de asigurare maritimă şi încheierea acestuia........................................
32 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu