Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu

LISTA FIGURILOR DIN LUCRARE 5
LISTA TABELELOR DIN LUCRARE 6
GLOSAR 7
REZUMAT 9
SUMMARY 10
INTRODUCERE 11
CAPITOLULI I - NOȚIUNI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE CLĂDIRILOR PENTRU BIROURI 12
1.1.Introducere 12
1.2 Incendiul. Condiţii necesare evacuării 12
1.3 Alcătuirea şi determinarea elementelor clădirilor utilizate la evacuare 15
1.3.1 Căi de evacuare în caz de incendiu 15
1.3.2 Alcătuirea căilor de evacuare 16
1.4 Dimensionarea căilor de evacuare 20
1.4.1 Determinarea fluxurilor de evacuare 21
1.4.2 Gabaritele căilor de evacuare 21
1.5 Lungimea căilor de evacuare. Durata de evacuare 22
CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA CONSTRUCȚIILE PENTRU BIROURI 24
2.1 Generalitați 24
2.2 Mijloace care pot produce aprinderea 24
2.3 Condițiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea 24
2.4 Factori ce influenţează reacţiile persoanelor în caz de incendiu 28
CAPITOLUL III - DINAMICA EVACUĂRII 30
3.1 Procesul de pre-mişcare 31
3.1.1. Recunoaşterea 31
3.1.2. Răspunsul 31
3.2. Procesul de mişcare 32
3.2.1 Numărul şi distribuţia ocupanţilor imediat înaintea evacuării 33
3.2.2 Starea ocupanţilor 33
3.2.3 Alegerea ieşirii 33
3.2.4 Densitatea ocupanţilor 33
3.2.5 Timpii şi distanţa de parcurs 34
3.2.6 Fluxul prin uşi, coridoare şi scări 34
3.3. Fenomene colective care influenţează timpul de evacuare 35
3.3.1. ”Blocarea” şi ”înfundarea” 35
3.3.2. ”Variaţiile de densitate” 36
3.3.3. ”Formarea culoarelor de deplasare” 36
3.3.4. ”Oscilaţiile”. 37
3.3.5. ”Traseele de circulaţie prin intersecţii”. 37
3.3.6. ”Panica”. 37
CAPITOLUL III - COMPORTAMENTUL UMAN ÎN TIMPUL EVACUĂRII 38
4.1 Etapa 1 – Definirea caracteristicilor clădirii şi a strategiei de evacuare 42
4.2 Etapa 2 - Analiza caracteristicilor ocupanţilor şi identificarea grupurilor 43
4.3 Etapa 3 - Dezvoltarea ipotezelor pentru perioada de pre-mişcare 43
4.4. Etapa 4 - Evaluarea timpului de mişcare 44
4.5 Etapa 5 - Evaluarea impactului incendiului asupra ocupanţilor 46
CAPITOLUL IV - MODURI DE APLICARE A MODELELOR DE EVACUARE 47
5.1. Modul naiv 49
5.2. Modul operaţional 50
5.3. Modul predictiv 52
5.4. Modul tehnic 54
5.5. Modul interactiv 55
5.6. Modelarea în timp-real 56
CAPITOLUL VI - MODELAREA ȘI SIMULAREA EVACUĂRII UTILIZATORILOR DINTR-O CLĂDIRE DE BIROURI (P+4) FOLOSIND PROGRAMUL PATHFINDER 58
6.1. Descrierea programului de modelare Pathfinder 58
6.2. Elementele utilizate de programul Pathfinder 58
6.3. Procedura de soluţionare 60
6.4. Simularea evacuării 61
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu