Program de Marketing Privind Promovarea Afacerilor la SC

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………………………3
CAPITOLUL I
ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII………...5
1.1. Locul managementului în cadrul întreprinderii………………………………………...…5
1.1.1.Rolul managementului…………………………………………………………………….....6
1.1.2. Funcţiile managementului…………………………………………………………………...8
1.1.3.Metode şi tehnici de conducere……………………………………………………………..12
1.2. Locul  marketingului în activitatea de management……………………………………...14
1.2.1.Implementarea conceptului de marketing în cadrul  întreprinderii……………………….....15
1.2.2.Integrarea concepţiilor de marketing în procesul managerial…………………………….....17
CAPITOLUL II
GIMA – PREZENTARE GENERALĂ.......................................................................................22
2.1.GIMA în Turcia.......................................................................................................................22
2.2 GIMA în România...................................................................................................................25
2.3 Descrierea produsului – obiect de activitate  al S.C. GIMROM HOLDING S.A..............26
2.3.1. Analiza SWOT a S.C. GIMROM HOLDING S.A................................................................28
2.4. Diagnosticul financiar al firmei…………………………………………………………….29
2.5.Managementul  S.C. GIMROM HOLDING S.A..................................................................36
CAPITOLUL III
ANALIZA PIEŢEI DE RETAIL A  FIRMEI………………………………………………….44
3.1.Cererea de mărfuri……………………………………………………………….…………..45
3.1.1. Clienţii S.C. GIMROM HOLDING S.A……………………………………………………45
3.1.2. Clienţii concurenţei................................................................................................................48
3.2.Oferta de mărfuri……………………………………………………………………………50
3.2.1.Oferta S.C. GIMROM HOLDING S.A..................................................................................50
3.2.1.1.Produsele……………………………...…………………………………………………….51
3.2.1.2.Furnizorii……………………………………………………………………………………53
3.2.1.3.Distribuţia …………………………………………………………………………………..54
3.2.2.Oferta concurenţei……………………………………………………………………….…..55
3.3. Sistemul de preţuri practicat pe piaţă……………………………………………...………64
3.4.Concluzie…………………………………………………………………………….........…..66
CAPITOLUL IV
METODOLOGIA ELABORĂRII PROGRAMELOR DE MARKETING……………...…..67
4.1.Rolul programelor de marketing………………………………………………………........68
4.2.Procesul de elaborare al programelor de marketing………………………………………69
4.3. Metode practicate la elaborarea programelor de marketing………………………..……72
4.4. Program de marketing privind studierea evoluţiei produselor cosmetice Ladore în cadrul pieţei …………………………………………………………………………………...…76
4.5. Politica de promovare……………………………………………………...………………..80
4.5.1. Modalităţi de promovare utilizate de Gima……………………………………….………..81
4.5.1.1.Cardul de fidelitate Gima.Conceptul de Super Ecran şi Super Puncte…………………..………81
4.5.1.2. Tipuri de display-uri folosite în magazin……………………………………………………...82
4.5.1.3. Alte modalităţi de promovare folosite de Gima Superstore…………………………………….84
4.6. Determinarea bugetului promoţional………………………………………………………86
CONCLUZII………………………………………………………………………………..…….91
ANEXE……………………………………………………………………………………………93
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu