DERULAREA OPERATIUNII COMERCIALE DE IMPORT

Cuprins
Introducere....................................................................................................................1
Capitolul 1. Tranzacţiile comerciale  ...........................................................................2
1.1.  Caracteristicile tranzacţiilor comerciale...............................................................2
1.2.  Mărfurile care fac obiectul tranzacţiilor comerciale.............................................4
1.3.  Politica vamală şi vămuirea .................................................................................7
1.4.  Modalităţi de plată...............................................................................................10
1.5.  Expediţia internaţională.......................................................................................12
1.6.  Condiţia de livrare (Incoterms 2000) ..................................................................13
1.7.  Intermediarii în comerţul exterior........................................................................15
Capitolul 2. Transportul marititm................................................................................17
2.1.  Elementele caracteristice transporturilor maritime..............................................17
2.2.  Trăsăturile contractului de transport maritim.......................................................19
2.3.  Conosamentul.......................................................................................................20
2.4.  Navlul...................................................................................................................21
2.5.  Răspunderea părţilor contractante........................................................................22
2.6.  Riscurile în cazul transportului maritim...............................................................23
2.7.  Asigurarea mărfii în traficul internaţional............................................................24
2.8.  Contractul de asigurare maritimă şi încheierea acestuia.......................................26
Capitolul 3. Studiu de caz: Derularea operaţiunii de import şi transportul mărfurilor
 între firma Alexander Style (România) şi Shi Jun Tong (China)................................28
3.1.  Prezentarea cadrului general de desfăşurare a importurilor din Asia (China)......28
3.2.  Prezentarea firmelor..............................................................................................30
3.3.  Derularea importului şi a transportului pe mare...................................................31
3.4.  Evaluarea pagubelor şi despăgubirea importatorului............................................33
3.5.  Vămuirea mărfurilor..............................................................................................35
Concluzii.......................................................................................................................39
Bibliografie...................................................................................................................40
Anexe............................................................................................................................42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu